Verzuimanalyse

Leveren de verzuimcijfers van jouw organisatie of afdeling vaak meer vragen dan antwoorden op? Of maak je je zorgen over de inzetbaarheid van je medewerkers, maar kom je er maar niet achter waar de pijn precies zit? Met de Verzuimanalyse ondersteunen de Zorg van de Zaak Experts jou met inzicht in het verzuimgedrag en gericht advies over hoe je dit gedrag binnen je organisatie effectief kunt beïnvloeden.

Wat kunnen de Zorg van de Zaak Experts voor je doen?
Bij de Verzuimanalyse bekijken en analyseren we de verzuimkenmerken binnen jouw organisatie of afdeling. Je weet dan hoe je de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers het beste kunt bevorderen en wat het effect is van jouw aanpak.

De Verzuimanalyse is maatwerk. Afhankelijk van je behoefte maken we in overleg een analyse. De analyse wordt ieder jaar of ieder kwartaal gemaakt door een van onze Zorg van de Zaak Experts en jouw bedrijfsarts(en), op basis van de verzuimcijfers van je organisatie en de diagnoses, gegevens en observaties vanuit je preventie en re-integratie.

De Verzuimanalyse is een leidend instrument bij de uitvoering van je verzuimbeleid, het overleg van je managementteam, het sociaal-medisch overleg en het opstellen van jaarplannen en -verslagen.

Resultaten
Afhankelijk van je behoefte vind je in de Verzuimanalyse informatie over:

  • ontwikkeling: de trends en kenmerken, vergeleken met andere organisaties in je branche of andere referentiegegevens;
  • patronen: de ‘brandhaarden’ binnen je organisatie: welke categorie medewerkers (afdeling, leeftijd, geslacht) verdient jouw speciale aandacht en begeleiding?
  • overige kwantitatieve gegevens: de duur en salariskosten;
  • kwalitatieve gegevens: de diagnoses en mate van werkgerelateerdheid, blijkend uit de re-integratiebegeleiding van je bedrijfsarts en zijn of haar observaties;
  • gedrag: het terugvalrisico op basis van de historie, in de Verzuimanalyse uitgesplitst naar leeftijd, frequent en nulverzuim.

Deze gegevens worden overzichtelijk en eenvoudig gepresenteerd, zodat je in een oogopslag kunt zien waar je mogelijkheden van beïnvloeding liggen. In de samenvatting van de analyse vind je een dashboard met bovenstaande thema’s.

Advies(gesprek)
De Zorg van de Zaak Expert geeft je in de analyse advies over wat je kunt doen voor een betere preventie binnen je organisatie. Wij bespreken dat persoonlijk met jou of in je managementteam of werkoverleg. Je hebt dan de gelegenheid met de Expert en de bedrijfsarts van gedachten te wisselen en je plannen verder aan te scherpen.

Meer informatie over de Verzuimanalyse?
Wil je meer weten over onze Verzuimanalyse? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.