experts is onderdeel van

close

Verzuim managementscan

Als jij als werkgever een actief verzuim- of inzetbaarheidsbeleid voert, is het nuttig om je prestaties op het gebied van verzuimvermindering en verzuimbegeleiding te meten. Je kunt daarvan leren hoe je nog effectiever het verzuim kunt verlagen en de inzetbaarheid van je medewerkers kunt verhogen.

 Wat kunnen de Zorg van de Zaak Experts voor je doen?
Onze Verzuimscan brengt de effectiviteit van je verzuimbegeleiding in kaart. De scan geeft zicht op de factoren in jouw organisatie die van invloed zijn op verzuim en inzetbaarheid en toont je de sterke punten en de verbeterpunten van je verzuimbegeleiding. Na afloop van de Verzuimscan weet je welke acties je kunt inzetten om het verzuim in je organisatie verder te verlagen en de inzetbaarheid van je medewerkers te verhogen.

Een van de arbeid- en organisatiedeskundigen van Zorg van de Zaak Experts bestudeert je verzuimbeleid, het arbobeleid, je verzuimcijfers en andere relevante gegevens van jouw organisatie. Daarna interviewt de Expert een aantal sleutelfiguren in je organisatie, zoals de directie, personeelszaken/HR, het medezeggenschaporgaan, een aantal leidinggevenden, je bedrijfsarts en een van je medewerkers die gere-integreerd is. Tijdens de interviews bespreken we de effectiviteit van je verzuimbegeleiding. Ook het voorkomen van verzuim en het verhogen van de inzetbaarheid komen aan de orde.

De Verzuimscan is een maatwerk organisatieonderzoek. We overleggen met jou hoe we het onderzoek precies invullen.

 Presentatie
Op grond van de bevindingen uit de documentstudie en de interviews geven we een presentatie aan jou en je managementteam. In de presentatie tonen we onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen betreffende de verzuimbegeleiding in jouw organisatie. Ook op de vraag hoe ver je organisatie is met de eigen regie bij verzuimbegeleiding krijg je een antwoord. We bespreken welke stappen je kunt nemen om te komen tot meer regie.

In onze presentatie komen aan de orde:

  • de verzuimcijfers van jouw organisatie ten opzichte van de benchmark;
  • onze bevindingen (o.a. op het gebied van beleid, organisatie, uitvoering, competenties, KPI’s);
  • de sterke kanten van je verzuimbegeleiding;
  • de verbeterpunten in je verzuimbegeleiding;
  • de kosten van het verzuim voor jouw organisatie;
  • onze aanbevelingen om de inzetbaarheid van je medewerkers te verhogen.

Tijdens de presentatie en de gedachtenuitwisseling daarover, ontstaat een door jouw managementteam gedragen plan voor verbeteracties.

 Resultaat
Na onze Verzuimscan heb je een beeld van de effectiviteit van de verzuimbegeleiding in je organisatie (nulmeting) en een door je managementteam gedragen plan voor verbeteracties om het verzuim te verlagen en de inzetbaarheid van je medewerkers te verhogen.

 Meer informatie over de Verzuimscan verzuimbegeleiding?
Wil je meer weten over onze scan van jouw verzuimbegeleiding? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.

Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht