Uitvoering werkplekchecks incl. voorlichting

Onze lichamen zijn eigenlijk helemaal niet geschikt om veel te zitten.
Echter in de meeste werksituaties op kantoor zitten we gemiddeld 4 tot zelfs 8 uur per dag, vaak omdat we van een beeldscherm afhankelijk zijn. Daarnaast zitten we dan voor en na werktijd ook nog vaak tijdens autoritten, tijdens het reizen en thuis op de bank. Hierdoor ontstaan uiteindelijk vaak rug-, schouder-, en/of nekklachten. Het checken, aanpassen en optimaliseren  van een  werkplek leidt vaak tot het verminderen van klachten en het verminderen van verzuim door deze klachten, maar ook tot prettiger en productiever werken.

Wat kan Zorg van de Zaak voor u doen?

Workshops “Gezond en veilig werken op kantoor” en werkplekchecks

Door de inzet van een workshop kunnen de belangrijkste aspecten van het Gezond en Veilig werken op kantoor belicht worden. De deelnemers aan de workshop maken gebruik van de bureaustoelen waarmee dagelijks gewerkt wordt. Tijdens deze workshop leren de deelnemers hoe  de werkomgeving gedrag uitlokt en beïnvloedt. Ook ervaren de deelnemers door middel van een korte instructie hoe het lichaam werkt als het gaat om spieren en gewrichten. Daarna volgt de vertaling van dit alles naar nut en noodzaak van het instellen van de werkplek. Na afloop van deze workshop zijn de deelnemers geïnformeerd over de belangrijkste zaken van het juist instellen van de verschillende typen werkplekken. Door de tips en gerichte adviezen van de ergonoom kan het ontwikkelen van klachten worden voorkomen en kunnen reeds bestaande klachten effectief worden aangepakt. Er wordt gekeken of de werkplek juist is ingesteld en of er sprake is van een juiste werkhouding . Hieruit volgt direct gericht advies om de werkplek en werkhouding te verbeteren. Uw medewerkers ontvangen vervolgens een persoonlijke werkplekinstelkaart. Als organisatie kunt u werkplekchecks aanvragen voor medewerkers die lichte klachten ervaren, maar u kunt het ook preventief laten uitvoeren of als u nieuw meubilair heeft aangeschaft. Desgewenst kunnen, nadat  alle werkplekken onderzocht zijn, de resultaten in een bedrijfsrapportage weergegeven worden. Dit geeft inzicht en kan de organisatie helpen richting te geven aan het gezondheidsbeleid.

Resultaat

  • Het vroegtijdig voorkomen en/of verhelpen van klachten.
  • Kostenbesparing door het reduceren en/of voorkomen van verzuim.
  • Adviezen op maat om de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren.
  • Adviezen op maat om lijfvriendelijk en breinvriendelijk te werken.
  • De werkgever maakt aantoonbaar dat hij de nodige inspanning heeft geleverd om lichamelijke klachten van medewerker(s) zoveel mogelijk te voorkomen.

Kosten

Wij maken altijd een offerte op maat voor u, waarin de gemaakte afspraken over de uitvoering en de kosten zijn opgenomen.