Uitvoering werkplekchecks

Onze lichamen zijn eigenlijk helemaal niet geschikt om veel te zitten.
Echter in de meeste werksituaties zitten we gemiddeld 4 tot zelfs 8 uur per dag, vaak omdat we van een beeldscherm afhankelijk zijn. Daarnaast zitten we dan voor en na werktijd ook nog vaak tijdens autoritten, tijdens het reizen en thuis op de bank. Hierdoor ontstaan uiteindelijk vaak rug-, schouder-, of nekklachten. Het checken, aanpassen en optimaliseren  van een  werkplek leidt vaak tot het verminderen van klachten en het verminderen van verzuim door deze klachten, maar ook tot prettiger en productiever werken.

Wat kan Zorg van de Zaak voor u doen?

Door de tips en gerichte adviezen van de ergonoom kan het ontwikkelen van klachten worden voorkomen en kunnen reeds bestaande klachten effectief worden aangepakt. Er wordt gekeken of de werkplek juist is ingesteld en of er sprake is van een juiste werkhouding . Hieruit volgt direct gericht advies om de werkplek en werkhouding te verbeteren. Uw medewerkers ontvangen vervolgens een persoonlijk werkplekinstelkaart. Als organisatie kunt u werkplekchecks aanvragen voor medewerkers die lichte klachten ervaren,  maar u kunt het ook preventief laten uitvoeren of als u nieuw meubilair heeft aangeschaft. Desgewenst kunnen, nadat  alle werkplekken onderzocht zijn, de resultaten in een bedrijfsrapportage weergegeven worden. Dit geeft inzicht en kan de organisatie helpen richting te geven aan het gezondheidsbeleid.

Resultaat

  • Het vroegtijdig voorkomen en/of verhelpen van klachten.
  • Kostenbesparing door het reduceren en/of voorkomen van verzuim.
  • Adviezen op maat om de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren.
  • De werkgever maakt aantoonbaar dat hij de nodige inspanning heeft geleverd om lichamelijke klachten van medewerker(s) zoveel mogelijk te voorkomen.

Kosten

Wij maken altijd een offerte op maat voor u, waarin de gemaakte afspraken over de uitvoering en de kosten zijn opgenomen.

Informatie en contact

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op via mailadres infoexperts@zorgvandezaak.nl, of bel 030 212 3890