experts is onderdeel van

close

Workshop RI&E voor het MKB

In de Arbowet (artikel 5 en 14 ) is omschreven dat iedere werkgever in Nederland, met tenminste 40 uur personeel, in het bezit dient te zijn van een RI&E. De RI&E geeft u inzicht in de risico’s die uw medewerkers lopen bij het verrichten van de werkzaamheden binnen uw bedrijf of op locatie(s). Het gaat hierbij om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Met het opstellen van een RI&E brengt u aandachtspunten en risico’s in kaart én krijgt u een actieplan voor het beheersen van deze risico’s. Zo lopen niet alleen uw medewerkers op het werk minder risico, maar beperkt u ook uw ondernemersrisico.

Uitbesteden of zelf uitvoeren?

U heeft als organisatie de keuze tussen het uitbesteden van de RI&E (zie productblad ‘RI&E’) of het zelf uitvoeren van de RI&E. Indien u kiest om de RI&E in eigen beheer op te stellen, kunt u gebruik maken van een geschikt branche-instrument of bijvoorbeeld een instrument voor kantoor of MKB.

Opmerking: Indien een organisatie de RI&E in eigen beheer opstelt, is in veel gevallen een toetsing wettelijk verplicht.

Wat kan Zorg van de Zaak voor u doen?

Zorg van de Zaak verzorgt een Workshop RI&E voor MKB bedrijven (max. 50 medewerkers), die u helpt bij het opstellen van een kwalitatief hoogstaande RI&E en plan van aanpak. Deze workshop bestaat uit twee delen:

 1. Tijdens deel 1 van deze workshop wordt aandacht besteed aan alle relevante onderwerpen welke in de RI&E aan bod komen. Na afloop heeft u voldoende handvatten voor het invullen van het  gekozen RI&E instrument. Deze workshop duurt circa 6 uur.
 2. In deel 2 (4 weken later) wordt verder ingegaan op het opstellen van het verplichte Plan van Aanpak. Dit onderdeel duurt circa 2 uur.

Het resultaat van de workshop RI&E is een RI&E, inclusief Plan van Aanpak

Opmerking: Indien een organisatie de RI&E in eigen beheer opstelt, is in veel gevallen een toetsing wettelijk verplicht. Wilt u weten of dit voor uw organisatie het geval is, neem dan contact met ons op via infoexperts@zorgvandezaak.nl

Optioneel: Toetsing

Na deelname aan deze workshop kan Zorg van de Zaak de toetsing van uw RI&E voor een gereduceerd tarief voor u verzorgen.

Voor de toetsing verdiept onze adviseur zich in uw organisatie door het bestuderen van beschikbare documenten. Tijdens een toetsingsbezoek wordt de (in eigen beheer uitgevoerde) RI&E beoordeeld, via een gesprek en een arbo-technische rondgang. Na het bezoek ontvangt u een toetsingsrapportage met daarin het resultaat van de toetsing.

Met het opstellen van de RI&E, inclusief de toetsingsrapportage heeft u aan uw wettelijke verplichting op het gebied van RI&E voldaan.

Randvoorwaarden

Vanwege de huidige omstandigheden worden bij Workshop RI&E MKB, inclusief toetsing de volgende uitgangspunten in acht genomen:

 • De workshop RI&E wordt verzorgd in de vorm van een online training met behulp van videobellen. De workshop bestaat uit twee onderdelen, welke op verschillende dagen gegeven worden.
 • Het minimum aantal deelnemers per workshop is 5, het maximum aantal deelnemer per workshop is 10. Zo is er altijd voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht en vragen.
 • Toetsingsgesprek door een adviseur van Zorg van de Zaak met uitvoerder van de RI&E. Hierbij kan gekozen worden voor een toetsingsgesprek door middel van videobellen of een toetsingsgesprek op locatie (onder voorwaarden zoals bij rondgang).
 • Arbo-technische rondgang met max. 1 persoon, waarbij
  • 1,5m afstand regel gehanteerd word;
  • beide partijen geen ziekteverschijnselen (hoesten, verkouden, koortsig) vertonen;
  • huidige arbeidsomstandigheden en werkzaamheden een representatief beeld bieden voor de normale werksituatie (om dit in te schatten kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs door te mailen naar infoexperts@zorgvandezaak.nl.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van het traject wordt in overleg met u bepaald. Streven is afronding van het traject binnen 3 maanden na de eerste sessie.

Investering

Voor de workshop en de eventuele toetsing gelden de volgende tarieven (incl. een korting van € 150,- bij de toetsing):

 • Workshop RI&E MKB: € 599,-  (geen BTW van toepassing)
 • Toetsing RI&E:
  • Eén locatie: € 749,-          (ex. BTW)
  • Twee locaties: € 1.249,-   (ex. BTW)
  • Drie of meer locaties: offerte op maat

Informatie en contact

Wilt u meer weten over de RI&E of over de dienstverlening van Zorg van de Zaak Experts? Neem dan gerust contact met ons op via 030 212 3890 of infoexperts@zorgvandezaak.nl


Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht