Veilige en gezonde werkomgeving in een anderhalvemetersamenleving

Als werkgever wilt u uw werknemers een veilige werkomgeving bieden, maar hoe pakt u dit aan rekeninghoudend met de impact van het coronavirus en de anderhalvemetersamenleving? Een terugkeer
naar een veilige werkomgeving kan leiden tot diverse uiteenlopende vraagstukken. Zorg van de Zaak biedt een advies-op-maat traject aan met een multidisciplinaire aanpak vanuit de perspectieven van ergonomie, veiligheid, arbeidshygiëne en arbeids- en organisatiekunde. Zo kunnen uw medewerkers weer veilig en gezond hun werk uitvoeren op locatie én blijft de veiligheid van klanten/bezoekers gewaarborgd.

Wat kan Zorg van de Zaak voor u doen?

Zorg van de Zaak biedt een advies-op-maat bij de inrichting van een veilige en gezonde werkomgeving die aansluit op de maatregelen van de anderhalve- metersamenleving. Hierbij kunt u denken aan de volgende vraagstukken:

 • Welke aanpassingen zijn er nodig in de inrichting van uw organisatie, gebouwen en werkplekken?
 • Waar moet u op letten om uw medewerkers en klanten/bezoekers te beschermen?
 • Welk schoonmaakregime moet u inregelen?
 • Hoe begeleidt en ondersteunt u werknemers en leidinggevenden bij de terugkeer naar werk?

We houden rekening met de veiligheidstechnische, mentale en ergonomische aspecten die komen kijken bij het werken in de anderhalvemetersamenleving. Ook besteden we aandacht aan de gedragsaspecten van uw medewerkers om te voorkomen dat een terugval in (hygiëne)maatregelen plaatsvindt. We bieden een multidisciplinaire aanpak waarin de expertises van onze ergonomen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en arbeids- en organisatiedeskundigen worden gecombineerd.

Resultaat

 • Een op maat gemaakt plan van aanpak of protocol om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren. Uw organisatie voldoet hiermee aan de richtlijnen van de anderhalvemetersamenleving met adviezen over bijvoorbeeld uw parkeerterrein, entree, sanitaire ruimtes en (her)inrichting van uw werkruimtes;
 • Onafhankelijk en deskundig advies om de terugkeer van de klantenstroom/derden op een veilige en gezonde manier plaats te laten vinden;
 • Uw organisatie kan aantonen dat de nodige inspanningen worden geleverd om een veilige en gezonde werkomgeving voor de medewerker(s) te creëren;
 • Verhoogd gevoel van veiligheid onder de medewerkers (en bezoekers) die terugkeren naar het werk;
 • Verlaagd risico op besmetting en uitval van medewerkers en daarmee verlaging van de verzuimkosten.

Uitvoering

De inventarisatie van uw huidige organisatie en inrichting vindt plaats door middel van een rondgang en interview(s) op locatie. Hierbij nemen we de vol- gende uitgangspunten in acht:

 • Partijen hanteren 1,5 meter afstand regel volgens RIVM richtlijn;
 • Partijen vertonen geen ziekteverschijnselen (hoesten, verkouden, koortsig).

Doorlooptijd

De start van een traject vindt binnen een week na de opdrachtbevestiging plaats.

Kosten

Neem contact met ons op voor een offerte-op-maat.