Training preventiemedewerker

De preventiemedewerker assisteert je in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid van je medewerkers en neemt maatregelen om beroepsrisico’s tegen te gaan. Hij of zij is de centrale persoon in je organisatie voor alle zaken die te maken hebben met goede arbeidsomstandigheden: voor gezond en veilig werken.

Elke organisatie met meer dan 25 medewerkers in dienst is verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. Als je organisatie kleiner is, mag je zelf de rol van preventiemedewerker op je nemen.

Gezond en veilig werken

Het is van belang dat je preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om zijn of haar preventietaken goed uit te voeren. Een preventiemedewerker die kennis en inzicht wil verkrijgen in gezond en veilig werken, zijn of haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, kan bij Zorg van de Zaak Experts terecht voor de training Preventiemedewerker.

De cursus vereist een MBO-werk- of denkniveau.

De volgende onderwerpen komen aan bod in de basiscursus:

 • Arbo-wetgeving
 • wijzigingen in de Arbo-wet
 • rol van de preventiemedewerker
 • organiseren van preventietaken voor gezond en veilig werken
 • werkgevers- en werknemersverplichtingen
 • aansprakelijkheid
 • arbozorgsysteem: de 5 W’s
 • waar haal ik mijn informatie?

De cursist ontvangt aan het einde van de training een certificaat van deelname.

In het kort

Thema’s: preventie, gezond en veilig werken

Voor: preventiemedewerkers

Duur basis: een dag

Resultaten

 • Je preventiemedewerker beschikt over de kennis die hij of zij nodig heeft voor het uitvoeren van zijn of haar taken.
 • Je preventiemedewerker kan omgaan met de complexe materie op het gebied van gezond en veilig werken waar hij of zij in de functie mee te maken kan krijgen.
 • Je preventiemedewerker beschikt over een certificaat van deelname.

Meer informatie over de training Preventiemedewerker?

Wil je meer weten over onze training voor preventiemedewerkers voor gezond en veilig werken? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.