Regie op inzetbaarheid

In de training Regie op Inzetbaarheid leren je leidinggevenden hoe ze op een constructieve manier om kunnen gaan met hun verzuimende medewerker en hoe ze verzuim kunnen voorkomen. Niet door als een ‘dokter’ in gesprek te gaan over de medische situatie. Wel door in gesprek te gaan over wat er nodig is om weer zo spoedig mogelijk als verantwoord is weer aan het werk te gaan en wat de medewerker daar zelf in gaat doen. We leren je leidinggevenden te kijken naar ‘Inzetbaarheid als balansvraagstuk’ en niet om ‘verzuim als een medisch vraagstuk’ te benaderen.  Zorg van de Zaak Experts sluit in deze trainingen op het gebied van verzuim en re-integratie aan op de door de World Health Organization ontwikkelde visie op functioneren en gezondheid: het ICF-model.

Verzuim en re-integratie

Wij kunnen jou als leidinggevende én je werknemers helpen problemen rondom verzuim en re-integratie op te lossen, in plaats van ze onbedoeld te versterken. Verzuim is niet alleen ‘gedrag van je werknemer’; het komt tot stand door interactie van de volgende componenten van het ICF-model:

 • functioneringsmogelijkheden, fysiek en mentaal
 • functioneren thuis en buitenshuis
 • omgevingsfactoren (personen en omstandigheden)
 • persoonlijke factoren (één van de componenten is gedrag)

De overtuiging dat verzuim en re-integratie door jou te beïnvloeden is, is effectiever dan de overtuiging dat verzuim enkel een medisch probleem is.

Jouw rol

Jij kent je medewerker en de situatie waarin hij of zij werkt. Door zelf de verzuimbegeleiding en re-integratie uit te voeren, ontstaat op een natuurlijke wijze een hogere verzuimdrempel. Daarnaast heb je leidinggevende invloed op de hervattingsdrempel.

Het domein waarbinnen jij en je werknemer oplossingen kunnen vinden voor verzuim en weer inzetbaar zijn, ligt niet in een dialoog over klachten, behandelingen en ‘hoe erg het is’. De invloed die je wel kunt hebben, is samen het gesprek durven aangaan over de niet-medische aspecten van inzetbaarheid en re-integratie, waarbij onder meer aan bod komt:

 • Wat is nog wel mogelijk aan inzet?
 • Wat is nodig om eventuele belemmeringen weg te nemen om de gewenste situatie (normale inzetbaarheid en functioneren) te bereiken, los van medische aspecten?
 • Welke ondersteuning of advies hebben we nodig om tot een oplossing te komen en belemmeringen weg te nemen?

De training

In de training Regie op inzetbaarheid besteden de trainers van Zorg van de Zaak Experts aandacht aan de rol die jij hebt bij re-integratie en hoe je van invloed bent op de verzuim- en hervattingsdrempel. Wet- en regelgeving zijn tevens opgenomen in de training en daarnaast vormen gesprekstechnieken een belangrijk onderdeel. Samen met jou wordt afgestemd welke onderwerpen aan de orde komen:

 • Leidinggeven binnen het wettelijk kader
 • Probleem- en beperkingsherkenning met het ICF-model
 • Methodische re-integratie en een resultaatgericht plan van aanpak
 • Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden (met inzet van een trainingsacteur)
 • Anticiperen op vroegsignalen en terugvalpreventie

Elk onderwerp start met een korte theoretische introductie, waarna met diverse oefenvormen en sterk visueel materiaal wordt geoefend. Het oefenmateriaal bevat altijd praktische casuïstiek, bij voorkeur uit jouw eigen organisatie.

In deze training maken we gebruik van de principes van breinleren. Door breinleren wordt het leren versterkt, waardoor de transitie naar de dagelijkse praktijk steviger wordt.

Resultaten

Deze training verzorgen we veel bij onze klanten. We hebben gemerkt dat na deze training het verzuim bij de klant vaak na ongeveer een jaar met een procentpunt daalt (of laag blijft).

Meer informatie over Regie op inzetbaarheid?

Wil je werk maken van re-integratie met onze training Regie op inzetbaarheid? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.