(Online) Training Regie op inzetbaarheid

Natuurlijk wilt u als werkgever grip hebben op het verzuim en de inzetbaarheid van uw medewerkers zo veel mogelijk vergroten! Dit vraagt inzet van de werkgever, van de leidinggevende en van de medewerker.

Specifiek voor leidinggevenden hebben wij de online training regie op inzetbaarheid ontwikkeld. Leidinggevenden leren hoe ze op een constructieve manier verzuim kunnen begeleiden en voorkomen (preventie), maar vooral ook hoe de medewerker zelf zijn inzetbaarheid kan verhogen.

Onze visie op inzetbaarheid

Bij lang verzuim spelen er in 70% van de gevallen niet-medische factoren mee die het verzuim in stand houden of re-integratie belemmeren. Dit kan gaan om zaken op het werk (werkdruk) of om privézaken. .Medewerkers maken in hun leven impactvolle momenten mee. Zoals het overlijden van dierbaren, mantelzorgtaken, echtscheiding, financiële problemen, geboorte kind etc. Zorg van de Zaak Netwerk is er om medewerkers bij alle impactvolle momenten te ondersteunen en hen zoveel mogelijk in het arbeidsproces te laten deelnemen. Dit vanuit onze overtuiging dat mensen die werken gelukkiger zijn. Impactvolle momenten hoeven niet altijd tot een ziekmelding te leiden, integendeel! Onderzoek laat zien dat medewerkers sneller herstellen wanneer zij (gedeeltelijk) aan het werk blijven. De leidinggevende speelt hierin een belangrijke rol: hij kent de medewerker en zijn (werk)situatie. De leidinggevende heeft de mogelijkheid om op cruciale momenten met zijn medewerker in gesprek te gaan over zijn inzetbaarheid.

In deze online training leren wij leidinggevenden om effectief in gesprek te zijn met de medewerker over de inzetbaarheid.

Kennis vergroten in 2 kennisblokken (1,5 uur, maximaal 8 deelnemers)

In 2 blokken vergroten we op een interactieve manier de kennis van de deelnemers.

Blok 1  Onze visie op inzetbaarheid vanuit Zorg van de Zaak. Het ICF-model (model van de WHO) helpt om het goede gesprek over niet-medische zaken mogelijk te maken. Wie heeft welke rol bij inzetbaarheid?

Blok 2  Het wettelijk kader: Wet Verbetering Poortwachter en de (aangescherpte) privacy wetgeving (AVG) Signalen herkennen en vroegsignalering. Stress en vooral energiebronnen.

Vaardigheden vergroten in een oefenblok (1,5 uur, 4 deelnemers per sessie x 2 = 8 deelnemers)

Met inzet van een trainingsacteur gaan we aan de slag met gespreksvaardigheden: hoe voer je het goede gesprek? Hoe blijf je weg uit medische zaken? We oefenen de telefonische ziekmelding en andere  inzetbaarheidsgesprekken. We doen dit aan de hand van oplossingsgerichte gespreksvaardigheden, het coachende gesprek en het positief confronterende gesprek.

Resultaat

Na afloop van de training zijn deelnemers in staat een effectief (inzetbaarheid)gesprek met hun medewerkers te voeren. Ook zijn zij beter in staat verzuim te begeleiden waarbij de ziekte niet centraal staat.

Dit leidt uiteindelijk tot een verlaging van het verzuim van de organisatie en beter inzetbare medewerkers.

Hoe werkt online training?

De trainers van Zorg van de Zaak werken met een  online trainingsprogramma en videogesprekken Om deel te kunnen nemen hebben de deelnemers een computer met camera en geluid (liefst een laptop, kan ook met een smartphone) nodig.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 2755,- voor maximaal 8 deelnemers. Dit bedrag is exclusief BTW. Iedere deelnemer volgt twee kennisblokken en een van de twee oefenblokken (met trainingsacteur).

Informatie en contact

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op via mailadres infoexperts@zorgvandezaak.nl, of bel 030 212 3890