Hoe blijf je vitaal in verandering

Organisatieveranderingen zijn een grote uitdaging voor jou als werkgever, maar ook voor je medewerkers. Je wilt er niet alleen voor te zorgen dat organisatiedoelen gehaald worden, maar ook dat je medewerkers tijdens en na het veranderingsproces nog steeds gemotiveerd en vitaal zijn. En tijdens het doorvoeren van veranderingen moet het dagelijks werk natuurlijk gewoon doorgaan.

De training Veranderingsproces: Hoe blijf je vitaal in verandering
Zorg van de Zaak Experts heeft de training Hoe blijf je vitaal in verandering ontwikkeld, om medewerkers en leidinggevenden handvatten te bieden om zelf aan de slag te gaan tijdens een veranderingsproces vitaal en (duurzaam) inzetbaar te blijven. De training biedt een interactief programma, waarin veel activiteit en inbreng van de deelnemers wordt gevraagd. Iedereen krijgt de gelegenheid ervaringen met elkaar te delen, van elkaar te leren en door elkaar geïnspireerd te raken.

Aan de training tijdens of na het veranderingsproces nemen al de medewerkers en leidinggevenden van een team deel. Hiernaast moeten ook je bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk en P&O aanwezig zijn. Om de uitvoering goed te laten verlopen is jouw inbreng belangrijk. Een van onze Zorg van de Zaak Experts houdt daarom met jou een intakegesprek. De Expert kan tevens met je meedenken over de uitnodiging voor en de aftrap van de training over vitaliteit en het veranderingsproces in jouw organisatie.

Programma:

  • Korte introductie en voorstelrondje: wat betekent vitaliteit voor jou?
  • Opdracht 1: Waar krijg je energie van in je werk? Hierbij wordt ook het belang van energiebronnen toegelicht. Indien gewenst legt onze Expert hier een koppeling met je MTO.
  • Opdracht 2: Stappenplan om de vitaliteit (tijdens het veranderingsproces) te vergroten, aan de hand van voorbeeldcasussen en -vragen. Rondgang langs je bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk en leidinggevenden. Plenaire nabespreking.
  • Opdracht 3: Vitaliteitmeetlat. Opdracht in tweetallen om op een oplossingsgerichte manier stappen te benoemen om de eigen vitaliteit te vergroten tijdens en na het veranderingsproces.
  • Afsluiting door het management: Hoe verder?

Na afloop van het veranderingsproces
Zorg van de Zaak Experts adviseert om bij een volgend plenair werkoverleg tijdens of na het veranderingsproces kort terug te komen op de training en op wat naar aanleiding hiervan is opgepakt. Ook de SMT’s kunnen worden gebruikt om te bekijken wat al in gang is gezet en om mogelijke vragen te beantwoorden. Daarnaast is het belangrijk na de bijeenkomst bij je medewerkers de aandacht voor vitaliteit te behouden, bijvoorbeeld tijdens het teamoverleg of tijdens de voortgangsgesprekken.

In het kort:

Thema’s: vitaliteit, veranderingsproces

Voor: medewerkers, leidinggevenden

Duur: 3 uur

Ervaringen:

Leidinggevende:

‘De opzet en werkvorm van de bijeenkomst werkte goed en zette de medewerkers goed aan tot nadenken over hun eigen situatie. Een aantal van hen heeft ook daadwerkelijk veranderingen in de manier van werken doorgevoerd en het onderwerp werkdruk komt regelmatig terug in diverse gesprekken tussen leidinggevende en medewerkers. Deze workshop is een goede manier om het onderwerp niet alleen aan te kaarten maar medewerkers ook daadwerkelijk zelf aan het werk te zetten.’

Medewerker:

‘Bij deze wil ik aan jullie teruggeven dat ik het een zeer zinvolle ochtend vond. Ook fijn te weten dat de managers dit onderwerp belangrijk vinden, het serieus nemen. Daarnaast ook goed om fysiek kennis te maken met de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werker en te weten wat zij kunnen betekenen voor mij/het team/mijn collega, etc. Mijn complimenten voor deze cursus.’

Meer informatie over de training over veranderingsproces en vitaliteit?
Wil je meer weten over onze training over het coachen van je medewerkers tijdens een veranderingsproces? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.

Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht