Ergocoach

Werkplekken zijn niet altijd optimaal ingericht en afgestemd op een verantwoorde ergonomi­sche situatie. Veel werknemers zijn zich niet bewust van hun onjuiste werkhouding(en) en krijgen hierdoor onnodig klachten. Zorg van de Zaak kan met de inzet van de workshop een deskundige bijdrage leveren ter voorkoming van klachten aan het bewegingsapparaat. Door preventief aandacht aan arbeidsomstandigheden te besteden en gerichte advisering kunt u het verzuimper­centage en de bijbehorende kosten positief beïnvloeden.

Doelgroep

De cursus ergocoach kantoor/ beeldschermwerk is een basiscursus voor werknemers die binnen hun organisatie benoemd zijn tot ergocoach en zich bezig houden met het verbeteren van de fysieke arbeidsomstandigheden. De ergocoach is een EHBO-er op ergonomiegebied van het werken met het beeldscherm.

Aanbod cursus

De onderwerpen die tijdens de cursus onder meer aanbod komen zijn:

Theoretische inleiding over relevante ergonomische onderwerpen:

 • Ergonomie, instellen van werkplekken op verschillende lichaamsmaten en -verhoudingen, wetgeving, zin en onzin van
  hulpmiddelen en houdings- en beweeggedrag;
 • Taken, rol en bevoegdheden van de ergocoach;
 • Inzicht met betrekking tot de ontstaanswijze van klachten aan het bewegingsapparaat en preventie ervan;
 • Extra aandacht wordt besteed aan de vereiste didactische vaardigheden, waaronder het geven van een korte
  presentatie (presenteren van huiswerkopdrachten) en ook de communicatieve vaardigheden;
 • Uitgebreide training in het praktisch toepassen van de lesstof met o.a.:
  • afstemmen van de werkplek op lichaamsafmetingen en taken;
  • instrueren collega’s betreffende de werkuitvoering;
 • Aandacht voor het onderwerp binnen organisatie in de loop van de tijd agenderen en vasthouden;
 • Registratie van gegevens, gebruik van checklisten;
 • Inzicht in en omgaan met weerstand van collega’s;
 • Myofeedback demonstratie: wat zegt de praktijk over de cursusstof.

Duur

Eén of twee dagen

Kosten

Wij maken altijd een offerte op maat voor u, waarin de gemaakte afspraken over de uitvoering en de kosten zijn opgenomen.

Meer informatie over training ergocoach?

Wil je meer weten over onze training ergocoach? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.