(Thuis)Werkplekonderzoek – op afstand

Bij een (thuis)werkplekonderzoek op afstand staat de medewerker centraal. Wij richten ons hierbij op de thuiswerkplek en op andere aspecten die een belangrijke rol spelen om vitaal te blijven, zoals een goede dagindeling, thuiswerken met kinderen om je heen en concentratiewerkzaamheden versus routine werkzaamheden. Dit is anders dan een (thuis)werkplekcheck op afstand, waarbij uitsluitend gekeken wordt naar de inrichting van de werkplek zelf. U zorgt als werkgever dat uw werknemers zo goed en efficiënt mogelijk hun werk kunnen doen.  Ondanks uw goede zorgen, kan het voorkomen dat de werkplek leidt tot fysieke klachten. Werknemers die bijvoorbeeld veel in een ongunstige houding met een laptop aan een bureau of keukentafel werken, kunnen klachten krijgen aan rug, nek en schouders of armen. Het (thuis)werkplekonderzoek op afstand geeft inzicht in de oorzaken van de (thuis)werkplek die leiden tot de klachten van uw werknemer. Op basis van dit inzicht kunnen gepaste maatregelen worden genomen.

Wat kan Zorg van de Zaak voor u doen?

Om de belastende factoren te identificeren en in de toekomst klachten te voorkomen, kan Zorg van de Zaak u op basis van uw wensen onder de huidige omstandigheden, ondersteunen met het uitvoeren van een (thuis)werkplekonderzoek op afstand. Voor aanvang van het werkplekonderzoek vragen wij uw werknemer om onze ergonoom drie foto’s van de werkplek te sturen:

  • een foto van de werkplek in zijaanzicht, genomen ter hoogte van de stoelzitting;
  • een foto van de werkplek in bovenaanzicht;
  • een foto van de werknemer in werkhouding.

Het (thuis)werkplekonderzoek op afstand vindt hierna plaats op afspraak, via videobellen met behulp van Zoom of Teams. Uw werknemer zal per email een uitnodiging ontvangen, met hierin een link naar de online omgeving waar het video gesprek plaats zal vinden. Het is handig als de werknemer een rolmaat in de buurt heeft tijdens het werkplekonderzoek om de instellingen op te meten. Tijdens het (thuis)werkplekonderzoek op afstand observeren wij uw werknemer om zijn fysieke belastbaarheid (conditie, spierkracht en coördinatie) in te kunnen schatten. Met deze gegevens kunnen wij de oorzaken van de klachten van uw werknemer vaststellen. Op basis van deze oorzaken geven wij advies over passende maatregelen (preventie) zodat uw werknemer weer zonder klachten kan werken. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de middelen die de medewerker ter beschikking heeft. Waar nodig zullen aanvullende arbeidsmiddelen worden geadviseerd. U heeft als werkgever de wettelijke zorgplicht voor uw medewerker. Nu uw medewerker niet op kantoor, maar thuis werkt heeft u de zorg voor de medewerker thuis. Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat de medewerker redelijkerwijs geen nadeel mag ondervinden van het thuiswerken. Dit (thuis)werkplekonderzoek op afstand draagt eraan bij dat u die zorgplicht op een goede manier invult.

Resultaat

  • U krijgt inzicht in de fysieke belastbaarheid van uw werknemer.
  • U krijg inzicht in de voorkomende risicofactoren.
  • Uw werknemer krijgt advies over het omgaan met klachten.
  • Uw werknemer krijgt, indien mogelijk, direct praktische adviezen om de werkomgeving op eenvoudige wijze aan te passen.

Doorlooptijd

Een (thuis)werkplekonderzoek op afstand voeren wij binnen een week na de opdrachtbevestiging uit.   De rapportage ontvangt u binnen een week na het onderzoek.

Kosten

De kosten voor het (thuis)werkplekonderzoek op afstand bedragen €320,- exclusief BTW.

Informatie en contact

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op via mailadres infoexperts@zorgvandezaak.nl, of bel 030 212 3890