(Thuis)Werkplekcheck – op afstand

Bij een (thuis)werkplekcheck op afstand richten wij ons uitsluitend op de inrichting van de werkplek (instelling stoel, bureau en randapparatuur). Mochten ook andere aspecten een rol spelen, zoals een goede dagindeling, thuiswerken met kinderen om je heen of concentratiewerkzaamheden versus routine werkzaamheden, dan wordt een (thuis)werkplekonderzoek op afstand geadviseerd. Onze lichamen zijn eigenlijk helemaal niet gemaakt om veel te zitten. Echter in de meeste werksituaties zitten we gemiddeld 4 tot zelfs 8 uur per dag, vaak omdat we van een beeldscherm afhankelijk zijn. Daarnaast zitten veel mensen regelmatig thuis op de bank, helemaal nu met de uitbraak van het Coronavirus. Door het vele zitten kunnen uiteindelijk rug-, schouder- of nekklachten ontstaan. Het checken, aanpassen en optimaliseren van een werkplek leidt vaak tot het verminderen van klachten en het verminderen van verzuim door deze klachten, maar ook tot prettiger en productiever werken.

Wat kan Zorg van de Zaak voor u doen?

Door de tips en gerichte adviezen van de ergonoom, kan het ontwikkelen van klachten worden voorkomen en kunnen reeds bestaande, lichte klachten effectief worden aangepakt. Er wordt gekeken of de werkplek juist is ingesteld en er volgt direct gericht advies om de werkplek te verbeteren. Voor aanvang van de (thuis)werkplekcheck op afstand vragen wij uw werknemer om onze ergonoom drie foto’s van de werkplek te sturen:

  • een foto van de werkplek in zijaanzicht, genomen ter hoogte van de stoelzitting;
  • een foto van de werkplek in bovenaanzicht;
  • een foto van de werknemer in werkhouding.

De (thuis)werkplekcheck op afstand vindt hierna plaats op afspraak, via videobellen met behulp van Zoom. Uw werknemer zal per email een uitnodiging ontvangen, met hierin een link naar de online omgeving waar het videogesprek plaats zal vinden. Het is handig als de werknemer een rolmaat in de buurt heeft tijdens de (thuis)werkplekcheck om eventueel de instellingen op te meten. Tijdens de (thuis)werkplekcheck op afstand ligt de focus op de inrichting van de thuiswerkplek. Indien tevens andere problemen aan de orde zijn of de werknemer fysieke klachten heeft, dan wordt een (thuis)werkplekonderzoek op afstand geadviseerd. De thuiswerkplek wordt aan de hand van de vooraf gemaakte foto’s beoordeeld en er wordt advies gegeven om de werkplek passend te maken. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de middelen die de werknemer ter beschikking heeft. De bevindingen en aanbevelingen worden per mail beknopt teruggekoppeld. U heeft als werkgever de wettelijke zorgplicht voor uw werknemer. Nu uw werknemer niet op kantoor, maar thuis werkt, heeft u de zorg voor de werknemer thuis. Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat de werknemer redelijkerwijs geen nadeel mag ondervinden van het thuiswerken. Deze (thuis)werkplekcheck op afstand draagt eraan bij dat u die zorgplicht op een goede manier invult.

Resultaat

  • Het vroegtijdig voorkomen en/of verhelpen van klachten.
  • Kostenbesparing door het reduceren en/of voorkomen van verzuim.
  • Adviezen op maat om de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren.
  • De werkgever maakt aantoonbaar dat hij de nodige inspanning heeft geleverd om klachten en verzuim van werknemer(s) aan te pakken.

Doorlooptijd

Een (thuis)werkplekcheck op afstand voeren wij binnen een week na de opdrachtbevestiging uit. De werkplekcheck duurt ongeveer 20 minuten.

Kosten

De kosten voor de (thuis)werkplekcheck op afstand bedragen €80,- exclusief BTW.

Informatie en contact

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op via mailadres infoexperts@zorgvandezaak.nl, of bel 030 212 3890