experts is onderdeel van

close

Inzetbaarbeidsbeleid & protocol

Duurzaam inzetbare medewerkers daar is iedereen bij gebaat. De medewerker om op een goede manier zijn pensioen te halen en de werkgever met gemotiveerde en competente medewerkers, nu en in de toekomst. In een tijd van globalisering, digitalisering, robotisering en veranderende arbeidsverhoudingen is een blik op de toekomst cruciaal. Voor werkgevers én werknemers is het belangrijk om te anticiperen op deze ontwikkelingen.

Veel werkgevers maken de slag van ‘aanpak van ziekteverzuim’ naar ‘duurzame inzetbaarheid’. Centrale gedachte hierbij is dat de medewerker eigenaar is van zijn eigen inzetbaarheid. De medewerker voert zelf regie en de leidinggevende ondersteunt hierbij, afhankelijk van de behoefte. In deze context wordt “zorgen voor, zorgen dat”.

Wanneer medewerkers de regie rondom hun inzetbaarheid voeren, zijn zij zich bewust zijn dat zij een keuze hebben van wat zij willen bereiken en richten hier (pro-actief) hun energie op.  Zij zijn zich bewust hoe zij hun inzetbare waarde kunnen beïnvloeden en sturen hierop gedurende hun hele loopbaan. Centrale focus hierbij is verruiming van keuzevrijheid, ruimte om de eigen talenten en mogelijkheden te ontplooien en kansen om mee te doen en bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen. De ruimte om problemen op een zelfgekozen manier op te lossen en initiatieven zelf vorm te geven, betekent ook dat verschillen en ongelijkheid in de organisatie geaccepteerd moeten worden binnen afgebakende kaders: het inzetbaarheidsbeleid.

Wat kunnen de Zorg van de Zaak Experts voor je doen?
Het inzetbaarheidsbeleid verwoord jouw visie op inzetbaarheid, verwijst naar de doelstellingen en kaders op dit vlak en bevat een inzetbaarheidsprotocol. Een inzetbaarheidbeleid biedt samengevat de mogelijkheid om jouw medewerkers in hun kracht aan te spreken zodat iedereen vanuit eigenaarschap, met passie, gezond, competent en doelmatig aan het werk is, wil en kan blijven! De discussie over wel of niet sprake is van ziekte en arbeidsverzuim, wordt daarmee overbodig. Zorg van de Zaak kan hierbij ondersteunen.

Meer weten?
Wil je meer weten over wat Zorg van de Zaak Experts voor u kan betekenen op het gebied van Inzetbaarheidsbeleid & protocol? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.

Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht