experts is onderdeel van

close

Intake & adviesgesprek Samen werken aan nog meer preventie

Investeren in preventie is nodig om de uitdagingen aan te kunnen waar werkend Nederland voor staat, zoals vergrijzing, ontgroening, langer doorwerken, robotisering en de groeiende vraag naar personeel. Het inzetbaar houden van werknemers is ons antwoord op de roep om preventie, die steeds luider klinkt in de samenleving. Met 5 preventiethema’s richten wij ons op het laten floreren van medewerkers en het voorkomen van de negatieve effecten van (langdurige) uitval uit het arbeidsproces voor zowel werknemer als werkgever.

Preventiethema 1: verzuimregie

Een grote voorspeller van het verzuim is de manier waarop een leidinggevende en zijn of haar medewerker met elkaar in gesprek zijn over de inzetbaarheid van de medewerker: de dialoog als vroege poortwachter (eigen regiemodel). Zijn jouw leidinggevenden in staat om effectief de verzuimende medewerker te begeleiden en, nog liever, verzuim te voorkomen?

Preventiethema 2: regie op inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare medewerkers werken met meer plezier, zijn productiever en vallen minder uit. Door signalen van onbalans tijdig te herkennen en medewerkers te activeren om zelf hun rol hierbij te pakken, levert veel op. Hoe verantwoordelijk voelen jouw medewerkers zich voor hun eigen inzetbaarheid en werken ze hier preventief aan?

Preventiethema 3: veilig en gezond werken

Je loopt met jouw organisatie het liefst zo min mogelijk risico. In financieel opzicht, maar ook wat betreft je medewerkers. Door risicomanagement ook op het gebied van veilig en gezond werken toe te passen, verminderd de kans op ongelukken en de ontwikkeling van gezondheidsklachten of beroepsziekten. Welke risico’s lopen jouw medewerkers op het gebied van veiligheid en gezondheid?

Preventiethema 4: breinvriendelijk werken

De digitalisering, het altijd “aan” staan, de toenemende hoeveelheden te verwerken informatie, de steeds veranderende eisen en competenties, de dagelijkse werkdruk en stress maken dat ons brein steeds vaker overuren draait en ons lijf door het vele zitten juist onderbelast wordt. Deze ontwikkeling op het gebied van arbeid vraagt van ons allemaal om slimmer te worden als het gaat over het gebruik van ons brein. Hoe breinvriendelijk wordt er in jouw organisatie gewerkt?

Preventiethema 5: gezondheid & leefstijl

Een gezonde leefstijl vraagt om een structurele verandering van gedrag dat voort komt uit een bewuste keuze voor gezondheid. Een dergelijke gedragsverandering maakt meer kans op succes in een constructieve omgeving, zowel thuis als op het werk. Toegeven aan ongezonde verleidingen geeft een prettig gevoel. Het verlangen daarnaar is vaak sterker dan de discipline die nodig is voor een gezonde leefstijl. Hoe kunnen jouw medewerkers weerstand bieden aan ongezonde impulsen en daar gezond gedrag tegenover te stellen?

Wat doen we?

Je kunt bij Zorg van de Zaak een intake- en adviesgesprek aangaan over jouw mogelijkheden om themagericht aan de slag te gaan met preventie. Op basis van jouw wensen en huidige situatie, geven we aan wat de mogelijkheden zijn. Jij bepaalt na dit intake- en adviesgesprek zélf of je de vervolgstap samen met ons wilt zetten!

Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht