close

Taak Risico Analyse

Een Taak Risico Analyse (TRA) is een analyse en evaluatie van de gevaren die zijn verbonden aan de uitvoering van (risicovolle) taken. Dit is gericht op de veiligheid en gezondheid van de werknemers met de bedoeling beheersmaatregelen af te spreken voor het uitvoeren van de risicovolle taak.

Het opstellen van een TRA kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor geen procedures zijn, voor aanvang van nieuwe projecten, bij het aanschaffen van nieuwe machines, bij het opstellen en evalueren van procedures en wanneer dit is voorgeschreven in het vergunningensysteem.

Factoren die de risico’s van het werk bepalen en die we moeten opnemen in de TRA zijn onder andere:

  • Aard van het werk (de uit te voeren handelingen) ;
  • Werkplek ;
  • Werkplekomgeving ;
  • Complexiteit ;
  • Werkcondities.

Wat kan Zorg van de Zaak voor u doen?

De veiligheidskundige van Zorg van de Zaak kan een Taak Risico Analyse ( TRA ) uitvoeren die de risico’s op het gebied van Veiligheid, Welzijn, Gezondheid en (Binnen-)Milieu van uw medewerkers in kaart brengt.  De uitkomsten van dit onderzoek helpen u een plan van aanpak te maken. Door de juiste maatregelen te treffen, neemt de kans op uitval van medewerkers af. Verzuimkosten worden gereduceerd en de inzetbaarheid van medewerkers vergroot.

Kosten

Wij maken altijd een offerte op maat voor u, waarin de gemaakte afspraken over de uitvoering en de kosten zijn opgenomen.

 

Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht