experts is onderdeel van

close

Systeemaanpak Behavior Based Safety

Behavior Based Safety zorgt voor minder arbeidsongevallen door bewuster veiligheidsgedrag.

In 2018 liepen 458.000 medewerkers in Nederland lichamelijk of geestelijke letsel op door een ongeval tijdens hun werk. Dat is 1 op de 15 medewerkers en ruim 600 slachtoffers per dag. Bijna de helft van hen verzuimde hierdoor een dag of langer. Gemiddeld duurt een arbeidsgerelateerde aandoening 143 dagen.

Veel ongevallen zijn te voorkomen, zonder dat dure investeringen nodig zijn. Iedereen in jouw organisatie kan, zonder al te veel inspanningen, meewerken aan het vergroten van de veiligheid met Behavior Based Safety. Bewust veiliger werken draagt niet alleen bij aan het voorkomen van bedrijfsongevallen, maar optimaliseert je gehele bedrijfsproces.

Wat is Behavior Based Safety?
Behavior Based Safety richt zich op het verminderen van arbeidsongevallen, arbeidsgerelateerde aandoeningen en het optimaliseren van je bedrijfsprestaties. BBS gebruikt recente kennis over het brein om veilig gedrag in organisaties te bevorderen. De focus ligt op het veiligheidsgedrag van iedere medewerker, gericht op de eigen veiligheid en die van zijn of haar collega’s.

Wat kunnen de Zorg van de Zaak Experts voor je doen?
Behavior Based Safety is een samenspel tussen persoon, bedrijfscultuur en werkomstandigheden. Daarom maken ook het werkproces en hoe om te gaan met bestaande risico’s deel uit van onze systeemaanpak.

Met beeld en geluid wordt tijdens een gezamenlijke kick-off de aandacht van jouw medewerkers gevestigd op de start van het veiligheidsproject. Dan volgt onze Quickscan Veilig gedrag, een nulmeting die snel inzicht geeft in de beleving van veiligheid in jouw organisatie.

Na de Quickscan wordt een zogeheten verkeerstoren ingericht. Een stuurgroep en een praktische werkgroep (vanuit je medewerkers zelf) lichten verschillende bedrijfsonderdelen door op mogelijke veiligheidsrisico’s.

Van hieruit worden acties ingezet voor veiligheidsverbetering. Informatie delen, verantwoordelijkheid geven en nemen, elkaar aanspreken op gewenst gedrag en het houden van observatierondes behoren tot de mogelijke acties om te komen tot Behavior Based Safety. Een van onze Zorg van de Zaak Experts begeleidt en coacht de stuur- en werkgroep en zorgt voor de inbreng van multidisciplinaire kennis en vaardigheden.

10 tips voor veiliger werken

  • betrokken (top)management is essentieel bij Behavior Based Safety
  • norm leidinggevende is norm medewerkers
  • zoek de weerstand en los ze op
  • beïnvloed veiligheidsgedrag
  • beloon goed gedrag
  • laat medewerkers zelf nadenken
  • los veiligheidsproblemen operationeel op
  • leer van elkaar
  • maak resultaten zichtbaar
  • borg de veiligheidscultuur in een structuur

Bron: Ministerie van SZW, Programma Versterking arbeidsveiligheid

Resultaten van onze systeemaanpak Behavior Based Safety:
Onze bottom-up aanpak, laagdrempelige maatregelen en realistische planning van haalbare acties resulteren in een veiligheidsbeleid dat volledig is toegesneden op jouw organisatie. Zo wordt je organisatie een veilige en duurzame werkomgeving, waarin alle medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en duurzaam inzetbaar zijn.

Meer informatie over Behavior Based Safety?
Wil je meer weten over onze systeemaanpak Behavior Based Safety? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.

Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht