RI&E Arbo- en verzuimbeleid

Bij een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kun je onderscheid maken tussen een RI&E-deel dat gaat over jouw beleid en een RI&E-deel (of delen) dat gaat over de operationele risico’s op de werkvloer. Bij een beleids-Risico Inventarisatie & Evaluatie breng je in kaart hoe en in welke mate aan de wetgeving wordt voldaan.

Beleids-Risico Inventarisatie & Evaluatie
In een beleids-RI&E komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met arbo- en gezondheidszorg in brede zin:

 • Arbo- en verzuimbeleid (duurzame inzetbaarheid)
 • Regeling TVB (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden)
 • OR/arbocommissie
 • RI&E en Plan van Aanpak
 • Planning en controlcyclus
 • Jaarlijkse voortgangsrapportage
 • Organisatie deskundige bijstand (arbodienst en preventieve taken)
 • Toegang van medewerkers tot een arbodeskundige
 • Samenwerking en overleg
 • Communicatie, werkoverleg
 • Zorg voor derden (directe en indirecte gezagsverhouding)
 • Beleid werkdruk
 • Beleid ongewenst gedrag
 • Beleid beeldschermwerk
 • Lichamelijke belasting
 • Ziekteverzuim, beroepsziekten
 • WIA-gevallen
 • PAGO’s en PMO’s
 • Arbeidsomstandighedenspreekuur
 • Melden, registreren en analyseren van (bijna)ongevallen/incidenten
 • Bijzondere groepen
 • Zakelijke reizigers
 • Beleid verdovende middelen
 • Rookbeleid
 • Inkoop
 • Preventief onderhoud
 • Periodieke keuringen van arbeidsmiddelen
 • Voorlichting en opleidingsbeleid
 • Inwerken nieuwe medewerkers
 • Beleid PBM’s
 • Gedrag & Toezicht / werkplekinspecties
 • Werk- en rusttijden
 • Ploegendienst en nachtarbeid
 • Kwaliteitssysteem, procedures
 • (Organisatie van) bedrijfshulpverlening
 • Noodplan, maatgevende scenario’s

Wat kunnen de Zorg van de Zaak Experts voor je doen?
Wij kunnen je helpen met een Risico Inventarisatie & Evaluatie Beleid door:

 • het bestuderen van beleidsstukken, bedrijfsregels en -procedures;
 • het onderzoeken van de effectiviteit / mate van implementatie van dit beleid op de werkvloer. Voor dit laatste onderdeel van de beleids-Risico Inventarisatie & Evaluatie houden we interviews met enkele sleutelpersonen in jouw organisatie.

Bij het uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie Beleid en het samenstellen van de bedrijfsbrede RI&E-rapportage is het nuttig om speciaal te kijken naar de overdrachtsmomenten van werk tussen diverse organisatie-onderdelen, omdat deze in de afzonderlijke deelrapportages soms niet aan de orde komen, terwijl het vaak risicopunten zijn. Op deze manier bieden wij je een ‘overall view’, inclusief de achterliggende (organisatorische) oorzaken van eventuele tekortkomingen die in de beleids-Risico Inventarisatie & Evaluatie naar voren zijn gekomen.

Meer informatie over RI&E Beleid?
Wil je meer weten over onze beleids-Risico Inventarisatie & Evaluatie? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.

Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht