RI&E Algemeen

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geeft je inzicht in de risico’s die je medewerkers lopen bij het verrichten van hun werkzaamheden binnen jouw organisatie. Het gaat dan om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Door deze risico’s aan te pakken, verbeter je de arbeidsomstandigheden van je medewerkers. Dit leidt weer tot minder uitval en minder verzuimkoste

Wat kunnen de Zorg van de Zaak Experts voor je doen?
Op basis van jouw wensen kunnen wij de RI&E volledig of gedeeltelijk samen met jou uitvoeren. Het is mogelijk om gebruik te maken van de door jouw branche ontwikkelde methodiek, maar dit hoeft niet. Je kunt ervoor kiezen de inventarisatie en evaluatie digitaal uit te voeren of om (groeps)interviews te houden. Voer je de RI&E liever geheel in eigen beheer uit? Ook dat is mogelijk. De Zorg van de Zaak Experts kunnen in dat geval de (meestal wettelijk verplichte) toetsing verzorgen.

Als vervolg op de RI&E kan een van onze Experts je ondersteunen bij de vormgeving van je Plan van Aanpak en verdiepende onderzoeken uitvoeren. Met de voorgestelde verbetermaatregelen kun je zelf aan de slag.

Resultaten
Met de verbetermaatregelen die volgen uit een Risico Inventarisatie en Evaluatie kun je de risico’s in je organisatie beperken of vermijden. Dit zorgt voor:

  • een structurele verbetering van de arbeidsomstandigheden;
  • vermindering van het aantal ongevallen en schades;
  • vermindering van het risico op uitval;
  • lagere verzuimkosten na een RI&E.

Meer informatie over Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)?
Wil je meer weten over een RI&E? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.

Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht