Over Experts

Zorg van de Zaak Experts is in 2010 ontstaan uit een bundeling van krachten van de Arbodiensten MaetisArdyn, Health Services en Achmea Arbo. Wij houden ons bezig met werk, inzetbaarheid en gezondheid. Zorg van de Zaak stimuleert mensen om te (blijven) werken, vanuit de gedachte dat zij gelukkiger zijn mét werk. Wij geloven dat gezonde werknemers, die met plezier doen waar ze goed in zijn, van groot belang zijn voor vitale organisaties.

De Zorg van de Zaak Experts (voorheen bekend onder de naam Tinguely Xperts) kunnen jouw organisatie ondersteunen met advies, onderzoek en trainingen. Zo vergroten we samen het dynamische en duurzame prestatievermogen van je organisatie en je medewerkers. We helpen je de kwaliteit van je organisatie te verbeteren, effectiever leiding te geven en medewerkers uit te dagen zelf het heft in handen te nemen.

Onze werkwijze
Elke organisatie en elke vraag is anders. Daarom beginnen we altijd met een kennismakingsgesprek. Hierin brengen we de situatie in kaart en spreken we onze verwachtingen naar elkaar uit. De Zorg van de Zaak Experts zijn in staat naar jou te luisteren en jouw probleem te vertalen in mogelijke oplossingen.

Op basis hiervan doen we je een voorstel op maat. Naast inhoudelijke, kwalitatief goede adviezen, onderzoeken en trainingen kun je van de Zorg van de Zaak Experts verwachten dat deze tevens duidelijk zijn en toegesneden op jouw organisatie. Ook gedurende het traject werken we nauw samen om tot het gewenste eindresultaat te komen.

Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht