experts is onderdeel van

close

Oplossingsgerichte procesbegeleiding bij veranderingen

Tijdens veranderingen binnen je organisatie is het belangrijk dat je medewerkers positief en oplossingsgericht blijven denken en werken. Hierbij komen veranderbereidheid (acceptatie en adoptie) kijken en een constructieve houding tegenover inzetbaarheid en werkbelasting. Een oplossingsgerichte procesbegeleiding kan jouw medewerkers hierbij ondersteunen.

Wat kunnen de Zorg van de Zaak Experts voor je doen?
Zorg van de Zaak Experts kan het veranderproces in jouw organisatie een positieve en activerende slinger geven door samen met jouw medewerkers verbetermogelijkheden op diverse niveaus (organisatie, team en individu) te verkennen, op een oplossingsgerichte manier.

Twee cirkels
Tijdens een groepsbijeenkomst oplossingsgerichte procesbegeleiding worden door een van onze Zorg van de Zaak Experts twee cirkels getekend. In de binnenste cirkel wordt opgeschreven wat al bereikt is en in de buitenste cirkel komen de zaken die nog bereikt moeten worden. Door de cirkel in twee delen te splitsen kunnen in de linkerhelft verbeteringen en verbeterdoelen worden genoteerd die betrekking hebben op afdelings-, team- en individueel niveau en in de rechterhelft de zaken die gaan over de organisatie.

Positieve termen
Onze oplossingsgerichte procesbegeleiding werkt het beste als de verbeteringen en verbeterdoelen die in de cirkels staan, vervat zijn in concrete, positieve termen. De procesbegeleider van Zorg van de Zaak Experts speelt hierin een belangrijke rol. Wanneer jouw medewerkers een verbeterdoel in eerste instantie in termen van een klacht formuleren: ‘Het management komt nooit eens kijken op de werkvloer.’, zal de procesbegeleider bijvoorbeeld ‘betrokkenheid van het management’ in de cirkel noteren. De klacht wordt op deze manier positief geherformuleerd.

Wanneer de cirkels gevuld zijn, kunnen je medewerkers een prioritering aanbrengen in de genoemde doelen. Vervolgens wordt gewerkt aan een plan van aanpak.

Basisgedachten achter oplossingsgerichte procesbegeleiding:

  • werken aan oplossingen of veranderingen in plaats van problemen;
  • focus op vooruitgang: niet gericht op verklaringen maar op hoe veranderingen in de goede richting gaan;
  • medewerkers beschikken zelf over oplossingen, die opgespoord kunnen worden en waar op voortgebouwd kan worden.

Voordelen van oplossingsgerichte procesbegeleiding:

  • De aanpak is eenvoudig en doelgericht. De techniek dwingt af dat het gaat om de essentie: het boeken van vooruitgang in de gewenste richting.
  • Door de inventarisatie van wat al gerealiseerd is, zijn medewerkers aan het einde van de bijeenkomst vaak positief verrast en vol trots en vertrouwen.
  • Iedereen verlaat de bijeenkomst met concrete doelen. Oplossingsgerichte procesbegeleiding geeft daardoor een krachtige impuls aan jouw verandertraject.

Met oplossingsgerichte procesbegeleiding wordt gevisualiseerd wat al bereikt is en wat nog bereikt moet worden. De bijeenkomst vergroot de veranderbereidheid en inzetbaarheid van je medewerkers.

Meer informatie over oplossingsgerichte procesbegeleiding?
Wil je meer weten over onze procesbegeleiding bij veranderingen? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.

Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht