PAGO

Ziekteverzuim verschilt per sector. Zo komen rugklachten vaker voor bij een bedrijf met veel fysieke arbeid. En werkstress komt weer vaker voor in een zeer competitieve bedrijfscultuur. Om risico’s in kaart te brengen, is een werkgever door het Arbobesluit verplicht om werknemers periodiek een onderzoek aan te bieden: het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Werknemers zijn niet verplicht om hieraan deel te nemen, maar het is zeker aan te raden. Een PAGO bij Zorg van de Zaak is gericht op het ontdekken van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s voor werknemers en bedoeld om deze risico’s zoveel mogelijk te voorkomen.

Een werkgever is door het Arbobesluit verplicht om werknemers periodiek een onderzoek aan te bieden.

Zorg van de Zaak helpt bij het vormgeven van het PAGO

Specialisten van Zorg van de Zaak ondersteunen werkgevers bij het ontwerpen en uitvoeren van een PAGO. Zij overleggen met u over hoe het PAGO vorm te geven. Zij stellen vragenlijsten voor de werknemers samen die aansluiten op uw wensen en toegespitst zijn op de gezondheidsrisico’s die zijn vastgelegd in uw RI&E. Het PAGO kan uitgebreid worden met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Aan de hand van de resultaten van het onderzoek krijgt de werkgever een advies hoe hij de specifieke gezondheidsklachten bij werknemers kan verminderen en daarmee ziekteverzuim kan voorkomen. Indien gewenst kan Zorg van de Zaak ook helpen bij het uitvoeren van deze maatregelen.

Een voorbeeld uit de praktijk

Op een bouwplaats zijn veel snerpende geluiden. Nu dragen alle werknemers gehoorbeschermers, maar filteren die wel alle geluiden? Tijdens een PAGO ontdekt de bedrijfsarts dat een werknemer gehoorschade heeft opgelopen. Na doorverwijzing naar de KNO-arts blijkt dat hij onder het mes moet en enige tijd niet kan werken. Gelukkig komt uit het PAGO bij zijn collega’s naar voren dat zij nog geen last hebben. Op basis van de PAGO worden nu maatregelen genomen die verdere gehoorschade voorkomt.

Direct een prijsopgave?

Direct een prijsopgave PAGO?