Onderzoek werkomstandigheden

Het werkplekonderzoek is gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. Op basis van het integrale werkplekonderzoek ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u de klachten en het verzuim bij uw werknemers terugdringen én levert u direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers.

Aan deze diensten kun je denken

Wat kunnen de Zorg van de Zaak Experts voor je doen?
Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht, van kantoor tot productieomgeving. Door middel van een korte vragenlijst vragen wij de werknemer over zijn werkplek, werkgedrag en werkorganisatie. Er wordt gekeken naar:

  • De fysieke belasting
  • Ergonomie van de werkplekinrichting
  • Omgevingsfactoren, zoals het klimaat, verlichting, geluid en trillingen
  • Veiligheid
  • Het werkgedrag, de werkorganisatie, werkverhoudingen en het voorkomen van werkdruk/stress

Resultaten

  • U krijgt inzicht in de fysieke belasting van uw medewerker.
  • U krijgt inzicht in de voorkomende risicofactoren.
  • Uw werknemer krijgt advies over het omgaan met klachten en hoe deze te bestrijden.
  • Uw verzuimpercentage kan eenvoudig en direct worden aangepakt, waardoor de hiermee gepaarde verzuimkosten zullen dalen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over wat Zorg van de Zaak Experts voor u kan betekenen op het gebied van werkplekonderzoeken? Neem vandaag nog contact met ons op of vraag een offerte aan voor een individueel werkplekonderzoek.