close

Onderzoek verlichting

Om goed en veilig te kunnen werken moet de werknemer voldoende licht op de werkplek hebben. Bij het beeldschermwerk is zowel daglicht als kunstlicht, of een combinatie daarvan mogelijk. De aard van de werkzaamheden en de visuele taken van de gebruiker bepalen de vereiste lichtsterkte. Voldoende daglicht en/of verlichting op de werkplek zorgt voor productievere werknemers. Daglicht zorgt er bovendien ook voor dat werknemers zich goed voelen.

Wat zegt de wet- en regelgeving? 

Wettelijke verplichtingen

Arbobesluit: Artikel 6.3 Daglicht en kunstlicht

  • Het aanwezige dag- en kunstlicht mag geen gevaar op leveren voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.
  • Op arbeidsplaatsen komt voor zover mogelijk, voldoende daglicht binnen en zijn er ook voldoende voorzieningen voor kunstlicht aanwezig.
  • Zorg dat de kleur van het kunstlicht geen invloed heeft op de waarneming van veiligheids- en gezondheidssignaleringen.

Arbobesluit: Artikel 6.4 Weren van zonlicht

  • Rechtstreeks invallend zonlicht moet in werkruimten kunnen worden geweerd.

Wat kan Zorg van de Zaak voor u doen?

De adviseurs van Zorg van de Zaak Experts kunnen een onderzoek doen naar de huidige situatie en met gerichte adviezen ervoor zorgen dat uw werkplekken optimaal worden verlicht zodat klachten als oogklachten, nekklachten en vermoeidheid kunnen worden voorkomen

Resultaat

  • U voldoet aan de verplichte wet- en regelgeving
  • Kostenbesparing door het reduceren en/of voorkomen van verzuim
  • Adviezen op maat om de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren.
  • De werkgever maakt aantoonbaar dat hij de nodige inspanning heeft geleverd om explosierisico’s aan te pakken.

Kosten

Wij maken altijd een offerte op maat voor u, waarin de gemaakte afspraken over de uitvoering en de kosten zijn opgenomen.

Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht