Onderzoek machineveiligheid

Machineveiligheid is een belangrijk thema in veel branches. Werken met en aan machines vormt een van de grootste risico’s. Een ongeluk heeft vaak grote gevolgen en blijvende schade. Door de grote variëteit aan machines, het samenbouwen van machines tot productiestraten, productielijnen en de complexiteit van de regelgeving is het vaak lastig om de risico’s te inventariseren en goed te beheersen. Zo is niet alleen de Arbowet van toepassing op het werken met machines, ook de Machinerichtlijn. De machine moet namelijk exact opgebouwd en gebruikt worden zoals de leverancier aangeeft. In de praktijk blijkt dat niet eenvoudig. Gevaren zijn bijvoorbeeld beknelling, stoten en elektrocutie. Geef hier aandacht aan tijdens alle gebruiksfases van de machine, dus van aanschaf, ingebruikname, bediening en onderhoud tot ontmanteling

Wat kan Zorg van de Zaak voor u doen?

Onze veiligheidskundigen brengen de machineveiligheid binnen uw organisatie in kaart door het uitvoeren van een verdiepende RI&E arbeidsmiddelen en adviseren en begeleiden tijdens het CE-traject van uw machine(s), incl. het opstellen van stappenplan, Daarnaast begeleiden en adviseren wij u tijdens bouw-/verbouw (herinrichting) van uw machinepark. Zo helpen wij de medewerkers aan een veilige en gezonde werkplek.

Resultaat

  • Na het onderzoek weet je welke situaties onveilig zijn en welke maatregelen genomen moeten worden.
  • Inzicht hoe de veiligheid vergroot kan worden.
  • Het veiligheidsbewustzijn bij de gebruikers vergroten.
  • De werkgever maakt aantoonbaar dat hij de nodige inspanning heeft geleverd om machine risico’s aan te pakken.

Kosten

Wij maken altijd een offerte op maat voor u, waarin de gemaakte afspraken over de uitvoering en de kosten zijn opgenomen.