Onderzoek geluid

Hebben jouw medewerkers tijdens hun werk te maken met een hoge geluidsbelasting? Blootstelling aan een te hoog geluidsniveau kan gehoorschade veroorzaken. Dit kan leiden tot lawaaidoofheid. Geluid vanaf 100 dB(A) kan tot acute tijdelijke gehoorschade leiden en geluidshinder vanaf 170 dB(A) tot acute permanente schade, door het scheuren van het trommelvlies of beschadiging van de gehoorbeentjes.

Wanneer je medewerkers eenmaal gehoorschade hebben opgelopen is dit niet meer te genezen. Je hebt daarom als werkgever de belangrijke verantwoordelijkheid om geluidshinder te voorkomen.

Wat kunnen de Zorg van de Zaak Experts voor je doen?
Wij doen onderzoek naar geluidshinder in jouw organisatie en adviseren je over te nemen maatregelen, zodat je medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen.

Een van onze Zorg van de Zaak Experts brengt door geluids- of geluidsdosismetingen het geluidsniveau in kaart, waarmee je inzicht krijgt in de risicowerkzaamheden. Vervolgens kun je maatregelen nemen. De maatregelen zijn vaak een combinatie van:

 • geluidsreductie
 • geluidsabsorptie
 • geluidsisolatie
 • persoonlijke gehoorbescherming
 • voorlichting

Over deze maatregelen en de implementatie ervan adviseren wij je graag.

Minder geluidshinder
Door ons onderzoek als uitgangspunt te nemen bij de voorlichting van je medewerkers neemt de kans toe dat zij daadwerkelijk minder aan geluidshinder worden blootgesteld. Het gebruik van gehoorbescherming zal ook toenemen.

Wanneer jouw medewerkers worden blootgesteld aan (potentieel) schadelijk geluid hebben zij recht op een periodieke gehoorcontrole. Een van onze Zorg van de Zaak Experts voert dit gehooronderzoek (audiometrie) graag voor je uit. Bij voorkeur in groepen, zodat jij conclusies kunt verbinden aan de resultaten.

Resultaten

 • Je krijgt inzicht in de mate waarin je medewerkers worden blootgesteld aan schadelijk geluid en wat daarvan de oorzaken zijn. Hierdoor kun je de geluidsproblematiek binnen je organisatie systematisch aanpakken.
 • Gehoorschade onder je medewerkers wordt voorkomen.
 • Je voorkomt schadeclaims als gevolg van arbeidsgebonden gehoorverlies.
 • De kans op ongevallen en fouten door geluidshinder
 • Stress door geluidshinder
 • Je medewerkers zijn zich bewust van de gevolgen van schadelijk geluid en werken actief mee aan het verlagen van hun blootstelling.

Meer informatie over het onderzoek geluid?
Wil je meer weten over ons onderzoek naar geluid bij geluidshinder? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.