Onderzoek fysieke belasting

Er zijn meerdere factoren die kunnen zorgen voor een te hoge fysieke belasting van je medewerkers. Tillen en dragen, duwen en trekken, maar ook: ver reiken, het langdurig aanhouden van ongezonde houdingen (zoals zitten) en frequent herhaalde handelingen zijn bronnen van fysieke belasting. Een te hoge lichamelijke belasting kan gezondheidsklachten geven. Dat wil je natuurlijk voorkomen.

Wat kunnen de Zorg van de Zaak Experts voor je doen?
Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Wij doen voor jou een onderzoek naar de aard en ernst van de lichamelijke klachten van je medewerkers.
  • We doen onderzoek naar de fysieke belasting van een procesonderdeel binnen je organisatie en die toetsen wij aan de geldende normen.
  • We brengen de lichamelijke belasting van je werknemers in kaart en stellen oplossingen voor. We kunnen een verbetertraject starten waarin je medewerkers een belangrijke rol hebben. Hiertoe zetten we participatieve ergonomie in: ergonomie gericht op de optimalisatie van omstandigheden en verbetering van de werktechniek. Dit vergroot het draagvlak én de kans op succes van de gekozen oplossingen.

We ondersteunen je graag met advies en bij het implementeren van maatregelen om de fysieke belasting terug te brengen.

Resultaten:

  • Je krijgt inzicht in de ernst van de fysieke belasting.
  • We stellen oplossingen voor om de lichamelijke belasting te beperken.
  • We werken samen bij het implementeren van de gekozen oplossingen in je organisatie.
  • De inzetbaarheid van je medewerkers wordt vergroot en je bespaart op verzuimkosten.
  • Verlaging van de lichamelijke belasting gaat vaak hand in hand met procesverbetering.

Meer informatie over het onderzoek fysieke belasting?
Wil je meer weten over onze onderzoeken naar fysieke belasting? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.