Onderzoek biologische agentia

Blootstelling aan biologische agentia, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Tot de biologische agentia behoren bacteriën, schimmels en virussen. Indien er een verhoogd risico is op blootstelling aan biologische agentia die mogelijk tot klachten of gezondheidsschade kunnen leiden, dient dit te worden onderzocht.  Aan klachten moet u denken aan infecties, allergieën en vergiftiging.

Mogelijke risicovolle situaties zijn:

  • Ventilatiekanalen in kantoren;
  • Werk met huisvuil;
  • Werk in laboratoria;
  • Werk in gezondheidszorg (Hepatitis B/C, HIV, TBC, etc.);
  • Werk met landbouwhuisdieren of –producten;
  • Bakkerijen.

Wat kan Zorg van de Zaak voor u doen?

Twijfelt u in hoeverre uw medewerkers bij hun werkzaamheden worden blootgesteld aan biologische agentia? Dan kunnen metingen veel inzicht bieden. U krijgt niet alleen antwoord geven op de vraag óf er sprake is van blootstelling, maar ook bij welke werkzaamheden dit voorkomt. De arbeidshygiënisten van Zorg van de Zaak kunnen een onderzoek voor u uitvoeren die de risico’s op het gebied van Veiligheid, Welzijn en Gezondheid, van uw medewerkers in kaart brengt.  De uitkomsten van dit onderzoek helpen u een plan van aanpak te maken. Door de juiste maatregelen te treffen, neemt de kans op uitval van medewerkers af. Verzuimkosten worden gereduceerd en de inzetbaarheid van medewerkers vergroot.

Kosten

Wij maken altijd een offerte op maat voor u, waarin de gemaakte afspraken over de uitvoering en de kosten zijn opgenomen.