Vernieuwde Arbowet: voorkom boetes, zorg dat u alles op orde heeft vóór 1 juli 2018!

Sinds 1 juli 2017  is de vernieuwde Arbowet van kracht. De overgangsregeling van één jaar eindigt op 1 juli 2018. Inmiddels is bekend hoe hoog de boetes zijn die de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan opleggen als u na 1 juli 2018 (nog) niet alles op orde heeft.

 De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de naleving en controle van de nieuwe Arbowet. Bij een overtreding zal vaak eerst een waarschuwing of eis tot naleving worden gegeven, maar in sommige gevallen is het ook mogelijk dat de Inspectie direct een boete oplegt, bijvoorbeeld bij het ontbreken van een basiscontract.

Boetes per 1 juli 2018

Boetes omtrent het basiscontract

  • Geen basiscontract: € 1.500 (kan direct worden opgelegd)
  • Basiscontract niet compleet: € 750
  • Adviseren van de werkgever over de begeleiding van werknemers die door ziekte niet kunnen werken niet opnemen in basiscontract: € 750
  • De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen in het basiscontract: € 1.500

Boete omtrent preventiemedewerkers

Niet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (preventiemedewerkers): € 1.500

Boete omtrent open spreekuur

Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een open spreekuur: € 1.500

Boetes omtrent uitbreiding rol van de bedrijfsarts

  • Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts: € 1.500
  • Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek te bezoeken: € 1.500

Boetes omtrent second opinion

  • Geen mogelijkheid tot second opinion: € 1.500
  • Het niet juist ter beschikking stellen van de second opinion: € 750

(Bron: https://www.vervangingsfonds.nl/over-ons/nieuws/actueel)