Training en coaching om inzetbaarheid te verbeteren

Weet jij wat er speelt?

Met de campagne ‘Weet jij wat er speelt?’ vraagt Zorg van de Zaak aandacht voor levensloopstress. De helft van de werknemers die verzuimt, mankeert medisch gezien niets. Vaak is er sprake van een impactvolle situatie in hun leven, zoals bijvoorbeeld mantelzorg, een scheiding of schulden. De gemiddelde werkgever heeft niet door wat er precies speelt bij een verzuimende werknemer. Het is belangrijk dat de problemen die onder de overbelasting schuilgaan, worden opgelost. Dat begint met weten wat er speelt

Jenneke Stam van het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum vertelt: ‘Ons levensfasebewuste personeelsbeleid is erop gericht om medewerkers tijdens hun loopbaan vitaal en gemotiveerd te houden. De mens staat daarbij centraal. Het draait om de inzetbaarheid en niet om de klacht die iemand heeft.’

Betrokkenheid van de werkgever: we zorgen voor elkaar

Het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum telt 2.600 medewerkers. De gemiddelde leeftijd is 46,25 jaar. Jenneke Stam, Senior HR adviseur: ‘In deze levensfase zijn werk, relatie, opgroeiende kinderen en ouder wordende ouders thema’s die allemaal aandacht vragen. Goed in je vel zitten en een goede balans tussen werk en privé staat hoog op de agenda van Tergooi. We stimuleren medewerkers om daar aandacht aan te geven. Daarbij hoort support van de leidinggevende.’

Het vinden van de juiste balans tussen werk en privéleven vinden veel werknemers lastig, laat staan het bespreekbaar maken. Leidinggevenden vinden het niet altijd makkelijk om de thuissituatie van de medewerker te bespreken. Het vraagt moed om samen te onderzoeken wat een medewerker zelf kan doen om in balans te blijven en niet te verzuimen.

Bij het onderzoeken van die mogelijkheden en het maken van plannen krijgt de leidinggevende ondersteuning van de afdeling HR en loopbaanbegeleidersDe training Regie op Inzetbaarheid van Experts helpt leidinggevenden om vroegtijdig met medewerkers in gesprek te gaan om een oplossing te zoeken en verzuim te voorkomen.

Typisch Tergooi: samen in gesprek

‘Binnen Tergooi werken mensen die gekozen hebben voor de zorg. Ze kunnen goed luisteren en zijn betrokken bij hun medewerkers. Voor je het weet schiet je in de valkuil door te veel te willen helpen. Of het alleen te hebben over klachten, behandelingen en ‘hoe erg het is’. Dat klinkt misschien gek, maar daar help je de medewerker juist niet mee. Wél door in gesprek te gaan over wat er nodig is, en regie te pakken op inzetbaarheid. Wat is nodig om zo spoedig mogelijk als verantwoord weer aan het werk te gaan? En wat gaat de medewerker daar zelf in doen?’ Het gaat erom dat leidinggevenden kijken naar ‘Inzetbaarheid als balansvraagstuk’ en niet naar ‘verzuim als een medisch vraagstuk’.

In balans

‘De invloed die je kunt hebben, is samen het gesprek durven aangaan over de niet-medische aspecten van inzetbaarheid en re-integratie.’ Want vaak zijn er meer oorzaken voor ziek zijn dan alleen de ziekte. De thuissituatie bijvoorbeeld.

60plus

Binnen Tergooi Ziekenhuis is speciale aandacht voor de inzetbaarheid van medewerkers van 60 jaar en ouder: ‘Tergooi wil hen faciliteren om gezond, gemotiveerd en productief te blijven tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Jaarlijks vinden bijeenkomsten plaats over pensioen en de loopbaanontwikkeling daar naartoe. Daarnaast stimuleren we medewerkers om te werken aan een gezonde leefstijl door bewustwording.’ Voor alle Tergooi-medewerkers zijn er regelingen die kunnen helpen bij het verbeteren van de balans tussen werk en thuis.

Fit in Tergooi

Vanuit het vitaliteitsprogramma Fit in Tergooi komen regelmatig thema’s voorbij die passen bij ‘balans werk en privé’, zoals mantelzorg. En een aantal keer per jaar wordt er een In Balans campagne georganiseerd. Tijdens deze campagnes zijn er verschillende inspirerende activiteiten en workshops. Elke In Balans campagne heeft een eigen thema zoals nachtrust, gezonde voeding, beweging en privé/werk balans.

Motiverend

Faciliteren is een, het juiste gesprek voeren is twee. Jenneke Stam benadrukt tot slot het belang van oplossingsgerichte gespreksvoering: ‘Leidinggevenden geven terug hoe verrassend het is dat  ‘moeilijke gesprekken’ gewoon leuk worden en hoe nu medewerkers zelf meer in beweging komen om problemen op te lossen. Met de motiverende gesprekstechnieken verleg je de aandacht naar wat wel werkt. Juist als het gaat om bijvoorbeeld verzuim en privé problematiek – dat wordt nog vaak als erg lastig ervaren.’

‘Een voorbeeld? Werken met een schaalvraag van 0-10 maakt je bewust van de ruimte tussen het probleem en wat je wilt bereiken. Dit geeft focus en vertrouwen. De schaalvragen zijn simpel en effectief en daarom zo fijn om in te zetten. Het mooie is dat je ze ook van 10-0 kunt toepassen. Waarom geeft iemand nu een 5 en geen 4?’

‘We zijn op de goede weg met de gesprekken en volop in beweging, maar we hebben hier nog wel veel in te doen. We doen steeds nieuwe inzichten op en in dat opzicht zijn we lerend.’

ICF-model

De aanpak van Tergooi Ziekenhuis sluit aan op de door de World Health Organization ontwikkelde visie op functioneren en gezondheid: het ICF-model. Dit model hanteert Zorg van de Zaak in al haar dienstverlening. Hierbij wordt gekeken naar de mate van inzetbaarheid als mens en niet als werknemer: ‘Het ICF-model is heel verhelderend. Het draait om de inzetbaarheid en niet om de klacht die iemand heeft. Vooral als we een praktijkvoorbeeld bespreken, dan vallen de kwartjes. Dan zien leidinggevenden hoe de thuissituatie of de werksituatie van invloed is op de inzetbaarheid. En zien zij ook hoe zij met een paar gesprekken verzuim mogelijk hadden kunnen voorkomen of een BMW of psycholoog hadden kunnen inzetten.’


Zorg van de Zaak Experts heeft het Tergooi Ziekenhuis geholpen met een training Regie op Inzetbaarheid. Met deze training leert u als leidinggevende hoe u op een constructieve manier om kunt gaan met verzuimende werknemers en hoe u verzuim kunt voorkomen. Niet door als een ‘dokter’ in gesprek te gaan over de medische situatie. Wel door in gesprek te gaan over wat er nodig is om weer zo spoedig mogelijk als verantwoord is weer aan het werk te gaan en wat de medewerker daar zelf in gaat doen.

Interesse? Neem contact op met 030-2123890 of via het contactformulier.

Lees ook het klantverhaal van Provincie Zuid-Holland. Zij werken aan een mantelzorgvriendelijker personeelsbeleid samen met Experts en zien al mooie resultaten.