Geef beroepsziekten geen kans! Onze experts geven tips

Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. Om deze reden is Beroepsziekte het thema van de jaarlijkse de Week van de RI&E (17 t/m 21 juni), georganiseerd door het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners. Deze week is bedoeld om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E).

Een beroepsziekte is in de Arbowet gedefinieerd als ‘een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of als gevolg van arbeidsomstandigheden is opgetreden’. Beroepsziekten treffen niet alleen werkenden, maar openbaren zich soms pas na het werkzame leven. Een beroepsziekte is vaak lichamelijk, zoals bijvoorbeeld longkanker door asbest of een versleten rug, maar er is de laatste jaren sprake van een forse toename van psychische beroepsziekten, zoals bijvoorbeeld een burn-out. Ieder jaar overlijden ruim 4.000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en tienduizenden mensen zitten arbeidsongeschikt thuis.

Hoe erg is dat? Ziek worden tijdens uw werkzame leven is al verschrikkelijk, laat staan als u net van uw pensioen denkt te gaan genieten. Voorkom dat uw werknemers lichamelijk of mentaal ziek worden door het werk. Voorkom persoonlijke tragedies en uiteindelijk ook geld.

Dit kan onder andere door serieus aandacht te besteden aan de RI&E. Met het opstellen van een RI&E krijgt u als werkgever op een gestructureerde manier de risico’s in beeld die uw werknemers bij het uitvoeren van hun werk lopen.

Daniel Kuin, Arbeidshygiënist bij Zorg van de Zaak, adviseert het volgende voor een RI&E:

• Kijk minimaal jaarlijks zelf of uw RI&E en het bijbehorende plan van aanpak actueel is.
• Betrek bij het opstellen dan wel actualiseren van uw RI&E eens in de vier jaar een externe adviseur.
Als een werknemer namelijk eenmaal door de bedrijfsarts een ‘beroepsziekte’ gediagnosticeerd krijgt, bent u als werkgever in feite te laat. Naast het persoonlijk leed van degene die een beroepsziekte oploopt, staat de werkgever aan de vooravond van een langlopend en kostbaar traject.

De professionals van Zorg van de Zaak Experts in preventie en helpen u graag verder.