Menukaart duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn vitaal, presteren goed en ontwikkelen zich voortdurend. Jouw organisatie heeft baat bij gemotiveerde en competente medewerkers, nu en in de toekomst. En je medewerkers willen uiteraard met plezier werken en op een goede manier hun pensioen halen. De Zorg van de Zaak Experts kunnen je ondersteunen om de duurzame inzetbaarheid te versterken.

Over jouw rol bij duurzame inzetbaarheid
Vanuit goed werkgeverschap draag je zorg voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van je medewerkers. Ook bied je ontwikkelmogelijkheden en stimuleer je dat je medewerkers actief werken aan hun inzetbaarheid. Leidinggevenden in je organisatie signaleren dreigende problemen met de inzetbaarheid van hun medewerkers en voeren zo nodig constructieve en motiverende gesprekken met hen.

Niet alle leidinggevenden hebben echter de vaardigheden om deze gesprekken aan te gaan. Hoe motiveer je een medewerker om zijn of haar werk­ of leefstijl te verbeteren?

Over de rol van je werknemer
Vanuit goed werknemerschap zorgt je medewerker voor zijn inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Wanneer een medewerker ondersteuning of een werkaanpassing nodig heeft, zou hij of zij zelf een gesprek met zijn leidinggevende moeten initiëren.

Veel medewerkers realiseren zich echter nog onvoldoende dat zij er samen met jou voor dienen te zorgen dat ze duurzaam inzetbaar zijn.

Wat kunnen de Zorg van de Zaak Experts voor je doen?
De Zorg van de Zaak Experts kunnen je ondersteunen met de volgende diensten:

 • Inspiratieworkshops
 • Metingen: leefstijl/BRAVO, psychosociale arbeidsbelasting of medisch onderzoek
 • Medewerkersbijeenkomst ‘Duurzame inzetbaarheid’
 • Training ‘Motiverende gespreksvoering voor leidinggevenden’
 • Duurzaam@Workcoach
 • Leefstijlcoach
 • Loopbaanadviseur

Inspiratieworkshops
Sleutelfiguren binnen je organisatie gaan in gesprek over de belangrijkste uitdagingen voor toekomstige inzetbaarheid. Dit resulteert in een gezamenlijk beeld over duurzame inzetbaarheid en een concreet plan om ermee aan de slag te gaan. Maatwerk is hier het sleutelwoord.

Metingen
Iedere medewerker krijgt een uitnodiging om (vrijwillig) een leefstijlvragenlijst in te vullen. De interactieve vragenlijst stimuleert hem of haar om verbeterpunten te formuleren. Ook andere onderwerpen, zoals psychosociale arbeidsbelasting of mentale veerkracht kunnen we meten. Daarnaast behoort medisch onderzoek tot de mogelijkheden.

Medewerkersbijeenkomst
In onze bijeenkomsten nemen we je medewerkers op een speelse manier mee in het belang van duurzame inzetbaarheid en hun eigen rol hierin.

Training Motiverende gespreksvoering voor leidinggevenden
In deze training leren we je leidinggevenden de methodiek van de motiverende gespreksvoering. Deze methode leidt tot duurzame gedragsverandering en is goed bruikbaar voor leidinggevenden die in gesprek willen met hun medewerkers om een gezonde werk­ of leefstijl te stimuleren.

Duurzaam@Workcoach
Soms constateren leidinggevende en medewerker dat de medewerker niet duurzaam inzetbaar zal zijn. De Duurzaam@Workcoaches ondersteunen de leidinggevende en de medewerker bij het voeren van moedige gesprekken, waarin de medewerker met ondersteuning van de leidinggevende een plan maakt om weer duurzaam inzetbaar te worden.

Leefstijlcoach
Als werkgever wil je stimuleren dat medewerkers hun leefstijl verbeteren, om hun inzetbaarheid te verbeteren. De leefstijlcoach van Zorg van de Zaak (GIMD) kan je hierbij individuele en groepsondersteuning bieden.

Loopbaanadviseur
Wanneer je medewerker in zijn huidige baan niet duurzaam inzetbaar is, kan de loopbaanadviseur van Zorg van de Zaak (Margolin) je medewerker ondersteunen bij het (op termijn) vinden van een baan waar hij wel duurzaam inzetbaar is en weer met energie en plezier kan werken. Nieuw toekomstperspectief geeft energie.

Resultaten van de menukaart duurzame inzetbaarheid:

 • Je hebt een strategie en een concreet actieplan om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.
 • Je hebt gemotiveerde en competente medewerkers die actief werken aan hun duurzame inzetbaarheid, nu en in de toekomst.
 • Leidinggevenden zijn in staat om goede en motiverende gesprekken te voeren over inzetbaarheid.
 • Je medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen inzetbaarheid.
 • De productiviteit zal toenemen en het ziekteverzuim en de kosten van het verzuim dalen.

Meer informatie over duurzame inzetbaarheid?
Wil je meer weten over onze menukaart duurzame inzetbaarheid? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.