Medewerkersbijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare medewerkers daar is iedereen bij gebaat. De medewerker om met plezier te werken en op een goede manier zijn pensioen te halen en de werkgever met gemotiveerde en competente medewerkers, nu en in de toekomst. De medewerkersbijeenkomst ‘Duurzame Inzetbaarheid’ stimuleert de medewerkers om hun verantwoordelijkheid voor hun inzetbaarheid te nemen.

De eerste stap: bewustwording dat je als medewerker verantwoordelijk bent voor je inzetbaarheid, nu en in de toekomst.

Goed werkgeverschap
Vanuit goed werkgeverschap zorg je voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van je medewerkers. Ook bied je ontwikkelmogelijkheden en stimuleer je dat je medewerkers actief werken aan hun inzetbaarheid, nu en in de toekomst.
Je leidinggevenden signaleren dreigende problemen met de inzetbaarheid van hun medewerkers en voeren desgewenst en met in acht name van de privacy wetgeving een constructief en motiverend gesprek over de inzetbaarheid van de medewerker.

Goed werknemerschap
Vanuit goed werknemerschap zorgt je medewerker voor zijn inzetbaarheid, nu en in de toekomst.
Wanneer je medewerker ondersteuning of een werkaanpassing nodig heeft, dan voert je medewerker een goed gesprek met zijn leidinggevende. Je medewerker voert de regie op zijn inzetbaarheid en is eigenaar van zijn ‘inzetbaarheiddossier’. Echter veel medewerkers realiseren zich nog onvoldoende dat zij een belangrijke rol hebben om, samen met de werkgever, er voor te zorgen dat ze duurzaam inzetbaar zijn. Juist de opschuivende pensioenleeftijd vraagt extra aandacht voor het inzetbaar blijven in werk. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn vitaal, presteren goed en ontwikkelen zich voortdurend.

Medewerkersbijeenkomst‘Duurzame Inzetbaarheid’
In de medewerkersbijeenkomst ‘Duurzame Inzetbaarheid’ stimuleren we je medewerkers op een luchtige en interactieve manier om hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun duurzame inzetbaarheid.

Interactieve werkvormen
In groepen van maximaal 32 medewerkers bespreken we in 3 uur wat duurzame inzetbaarheid is, wie daar voor verantwoordelijk is en dat je duurzame inzetbaarheid regelmatig onderhoud nodig heeft. De werkvormen tijdens de medewerkersbijeenkomst zijn afwisselend. Zo wordt er gestart met een quiz, bekijken we wat op dit moment de sterke kanten zijn van de duurzame inzetbaarheid van de medewerker en komt in een praktische oefening het hanteren van het ICF-model aan de orde. Aan het eind vragen we iedere medewerker om een kleine verbeterstap te formuleert om zijn duurzame inzetbaarheid te verhogen.

 Wat levert de bijeenkomst op?

  • Na de bijeenkomst zijn je medewerkers zich bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid om hun inzetbaarheid te onderhouden. Ze realiseren zich dat inzetbaar blijven niet vanzelf gaat en dat ze daar zelf, eventueel met jou als werkgever, actie in willen nemen.
  • De duurzame inzetbaarheid van de medewerkers gaat omhoog en het ziekteverzuim zal dalen.
  • De medewerkersbijeenkomst ‘Duurzame Inzetbaarheid’ is onderdeel van onze ‘Menukaart Duurzame Inzetbaarheid’.

Meer informatie over de medewerkersbijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid?
Wil je meer weten over de medewerkersbijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.