experts is onderdeel van

close

Gezond werken & leven

Medewerkers in hun kracht: op weg naar duurzame inzetbaarheid!

Onze samenleving stelt hoge eisen. Elke organisatie is gebaat bij duurzaam inzetbare medewerkers. In een tijd van globalisering, digitalisering, robotisering en veranderende arbeidsverhoudingen is een blik op de toekomst cruciaal. Voor werkgevers en werknemers is het belangrijk om te anticiperen op deze ontwikkelingen.

Uit onderzoek van Zorg van de Zaak is gebleken dat van alle medewerkers die in hun werk langdurig uitvallen, niet-medische aspecten in 70% van de gevallen hebben bijgedragen aan het ontstaan of in stand houden van de uitval. Dit betekent dat er andere oorzaken aan ten grondslag liggen. In veel gevallen zijn deze oorzaken beïnvloedbaar en kan uitval voorkomen worden of kan de medewerker, met enige hulp, sneller terugkeren op de werkvloer.

De laatste jaren ontstaan er interventies die zich richten op het vergroten van de positieve kant van werken. Gezondheid is daarbij niet langer het afwezig zijn van ziekte, maar gezondheid is het aanwezig zijn van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Niet het voorkómen van een ongewenste situatie staat centraal, maar het versterken van een gewenste toestand. Dit wordt aangeduid met het woord amplitie, wat is afgeleid van het Latijnse amplio, hetgeen versterken van de bestaande situatie betekent.

Wat kan Zorg van de Zaak voor u doen?
Voor werknemers die in hun kracht willen komen en/of blijven is de Gezond Werk & Leven scan ontwikkeld. Deze scan biedt handvatten om de eigen inzetbare waarde te vergroten en eigenaarschap te nemen op dit vlak. De vragenlijst kan ingezet worden om goed voorbereid de dialoog over inzetbaarheid met zijn of haar leidinggevende of de (praktijk ondersteuner) bedrijfsarts in te gaan. Daarnaast geeft de scan op geaggregeerd niveau, inzicht in aspecten waarin groepen medewerkers extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben om in hun kracht te komen en hun inzetbaarheid op peil te houden.

De Gezond Werk & Leven scan is gebaseerd op het ICF-model[1], een integraal model dat is ontwikkeld door de World Health Organization om het functioneren en gezondheid van mensen in kaart te brengen. Functioneren en gezondheid wordt daarbij als uitkomst gezien van het krachtenspel tussen de vijf ‘ICF velden’. Door de ICF-velden in kaart te brengen, ontstaat een beeld van het (mogelijk) functioneren of minder functioneren in 3 velden en factoren die daar in meer of mindere mate mee samenhangen.

Niets doen is veelal geen optie. Op basis van de uitkomsten van de Gezond Werk & Leven scan wordt de medewerker uitgedaagd een verbeterplan te maken en aan te geven welke ondersteuning daarbij nodig is. Het resultaat is het ontwikkelen van duurzame gedragsverandering bij medewerkers als wel het nemen van eigenaarschap met betrekking tot de eigen inzetbaarheid en daarmee het ‘doenvermogen’ van medewerkers te versterken.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de diensten van Zorg van de Zaak? Stuur dan een email naar infoexperts@zorgvandezaak.nl of bel naar (030)2123890.

[1] Het ICF-model biedt een internationaal erkend kader voor de beschrijving van gezondheid & functioneren en biedt inzicht in beperkingen en mogelijkheden gerelateerd aan inzetbaarheid.

Wilt je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht