Arbotoets nieuwbouw/herinrichting

Heb je nieuw- of verbouwplannen? Zorg er dan voor dat de arbeidsomstandigheden van je medewerkers in de plannen zijn meegenomen. Hiermee zorg je niet alleen voor een goed begin, maar ook voorkom je de noodzaak om achteraf aanpassingen te doen. Door in te spelen op de werkzaamheden die in de nieuwe omgeving gaan plaatsvinden, kunnen op een effectieve manier dearbeidsomstandigheden positief worden beïnvloed. Zorg van de Zaak Experts helpt je hier graag bij.

Wat kunnen de Zorg van de Zaak Experts voor je doen?
Wij beoordelen voor jou de bouwtekeningen en het bestek en geven je hierover advies. We gebruiken als basis vaak een taakanalyse. Hierdoor wordt duidelijk welke werkzaamheden in de nieuwe omgeving worden uitgevoerd. Wij kunnen zo optimaal rekening houden met de exacte taakinvulling bij de beoordeling van de nieuwe situatie. Een mogelijkheid is dat een van onze deskundigen deelneemt aan het bouwteam. Dit is verstandig als er veel beslissingen worden genomen in het bouwteam gedurende het bouwtraject.

Resultaten:

  • Optimalisatie van de werkomgeving.
  • Controle dat de nieuwe situatie aan de Arbo-wetgeving voldoet
  • Voorkomen van onnodige dure aanpassingen achteraf
  • Verkomen van inefficiënte werkprocessen, gezondheidsklachten en ongevallen
  • Vergroting van de tevredenheid onder uw werknemers
  • Hogere arbeidsproductiviteit
  • Verminderen van ziekteverzuim en de daarmee gepaarde kosten

Doorlooptijd
De doorlooptijd is afhankelijk van het aantal toetsmomenten en de omvang van het project.

Kosten
Wij maken altijd een offerte op maat, waarin de gemaakte afspraken over de uitvoering en de kosten zijn
opgenomen.

Meer informatie over het laten uitvoeren van een Arbotoets nieuwbouw/herinrichting?
Wil je meer weten over het laten uitvoeren van een Arbotoets nieuwbouw/herinrichting? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.