Arbo-advies contract

De preventiemedewerker van jouw organisatie heeft kennis van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Maar soms krijgt deze medewerker te maken met een lastige situatie waarop hij of zij zo snel geen antwoord heeft. Het is dan belangrijk hierbij ondersteuning te vragen. De Zorg van de Zaak Experts bieden uitkomst met arbo-support van onze Arbohelpdesk.

Wat kunnen de Zorg van de Zaak Experts voor je doen?
Met de Arbohelpdesk leveren wij ondersteuning op maat. Een Zorg van de Zaak Expert komt een aantal keer per jaar bij jouw organisatie langs om met de preventiemedewerker de stand van zaken door te nemen en waar nodig hulp te verlenen. Daarnaast kunnen jij en je preventiemedewerker het hele jaar door gebruikmaken van onze deskundigheid. Je kunt ons telefonisch of via e-mail benaderen met al je arbogerelateerde vragen.

We stellen een contract op waarin de aard en omvang van de arbo-support wordt vastgelegd, waaronder de keuze voor een discipline die het beste bij jouw organisatie past: een veiligheidskundige, een arbeidshygiënist, een arbeid- en organisatiedeskundige of een allround arbo-adviseur.

Resultaten van onze arbo-support:

  • Jij en je preventiemedewerker krijgen ondersteuning op maat, dus ondersteuning waar jouw organisatie behoefte aan heeft.
  • De deskundigheid van je preventiemedewerker wordt vergroot door de coachende insteek van onze Zorg van de Zaak Experts.
  • We bieden je optimale arbo-support door een systematische borging, bewaking en zo nodig bijsturing door onze experts.

Looptijd arbo-support
Het Arbohelpdeskcontract wordt afgesloten voor een jaar en kan daarna worden verlengd en eventueel worden bijgesteld naar jouw wensen.

Meer informatie over de Arbohelpdesk?
Wil je meer weten over onze arbo-support? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.