A&O onderzoek

Je bent als werkgever in grote mate afhankelijk van de inzetbaarheid van je werknemers. Een Arbeid & Organisatie (A&O) onderzoek richt zich op het verhogen van de inzetbaarheid van je medewerkers en op het verbeteren van hun motivatie, veranderingsbereidheid en interne samenwerking. Hiermee kun je vermindering van werkplezier, kwaliteitsverlies, suboptimale prestaties, onveilige situaties, incidenten en verzuim voorkomen.

Wat kunnen de Zorg van de Zaak Experts voor je doen?
Ons A&O onderzoek is maatwerk en kan bijvoorbeeld bestaan uit de volgende stappen:

  • Voorbereiding en opstart A&O onderzoek
  • Onderzoek en diagnose
  • Keuze van verbetermaatregelen
  • Invoering van verbeteringen
  • Evaluatie

Voorbereiding en opstart A&O onderzoek
In de eerste fase van ons A&O onderzoek informeren we je medewerkers over het doel van het project, de wijze waarop dit wordt uitgevoerd en de van hen verwachte bijdrage: deelname aan interviews en het kiezen van verbetermaatregelen. Een van onze Zorg van de Zaak Experts bestudeert relevante documenten in je organisatie, zoals een recent werkbelevingsonderzoek, verzuimoverzichten en de RI&E PSA (indien aanwezig).

Onderzoek en diagnose
Het eigenlijke A&O onderzoek bestaat uit het voeren van groepsgesprekken met ongeveer 20 procent van je medewerkers en je leidinggevenden over de huidige werksituatie. Naast het vaststellen van de kernproblematiek binnen je organisatie kijken we naar wat al bereikt is en wat verbeterd moet worden.

Keuze van verbetermaatregelen
De gesprekken geven input voor de te kiezen verbetermaatregelen. De Zorg van de Zaak Expert vervult in deze fase van het A&O onderzoek de rol van procesbegeleider. Een gerichte keuze voor een beperkt aantal verbetermaatregelen is belangrijk om het succes van de verbeteringen te optimaliseren. Bovendien is het van belang verbeteringen te kiezen die door een groot deel van je medewerkers en het management gedragen worden.

Tijdens een plenaire bijeenkomst gaan we een keuze maken:

  • Iedereen krijgt de mogelijkheid te reageren op het onderzoeksrapport en de aanbevelingen.
  • We beantwoorden eventuele vragen.
  • We kiezen de verbetermaatregelen democratisch.
  • We maken afspraken over de uitwerking van de gekozen verbetermaatregelen.

Invoering van verbeteringen
De gekozen verbetermaatregelen kunnen ofwel direct worden ingevoerd (als het eenvoudige maatregelen betreft), ofwel eerst worden uitgewerkt en voorbereid. De Zorg van de Zaak Expert kan een rol spelen in het begeleiden van de projectgroep bij het opstellen van de verbeterplannen en het ondersteunen bij de invoering van de verbeteringen. Denk hierbij aan coaching of procesbegeleiding.

Evaluatie
Om het succes van de verbetermaatregelen en de veranderaanpak te bepalen en hier eventueel op bij te sturen, is het wenselijk om het resultaat van het A&O onderzoek na enige tijd te evalueren. Na ongeveer vier maanden zal onze Zorg van de Zaak Expert samen met jou de stand van zaken bespreken. Bij de evaluatie besteden we zowel aandacht aan de opbrengsten van het project (Wat heeft dit opgeleverd voor jouw organisatie?), als aan de proceskant van het project (Wat heeft iedereen geleerd van de wijze waarop dit project is uitgevoerd?).

Meer informatie over het A&O onderzoek?
Wil je meer weten over ons A&O onderzoek? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek.