close
Samen kijken wat je nodig hebt? Vraag gelijk een adviesgesprek aan.
Vraag adviesgesprek aan

Zorg van de Zaak Experts laat medewerkers en organisaties beter presteren

Onze dienstverlening

Verzuim verlagen

Wij kunnen je helpen om het ziekteverzuim in je organisatie te verlagen. Uiteraard heeft de verzuimbegeleiding door je arbodienst (bijvoorbeeld door Zorg van de Zaak) een grote invloed op het verzuim van je medewerkers. We weten echter dat je als werkgever nog veel meer invloed hebt op het verzuim van je medewerkers.

Meer informatie

Uitval voorkomen

Onze Zorg van de Zaak Experts helpen je inzicht te krijgen in de risico’s die je medewerkers lopen op het gebied van veiligheid, gezondheid, fysische, fysieke en psychosociale arbeidsbelasting. Met onze verbetervoorstellen kun je zelf aan de slag. Zo kun je risicofactoren goed beheersen.

Meer informatie

Inzetbaarheid verhogen

Duurzaam inzetbare medewerkers werken met meer plezier, zijn productiever en vallen minder uit. Daarnaast kun je door signalen van onbalans te herkennen en hier adequaat op te reageren een hoop tijd en geld besparen. Het activeren van je medewerkers om zelf hun rol te pakken, levert veel op. Onze Zorg van de Zaak Experts kunnen je hierin bijstaan.

Meer informatie

Plan gelijk een adviesgesprek in

Vraag adviesgesprek aan

Over Zorg van de Zaak Experts

Zorg van de Zaak Experts is in 2010 ontstaan uit een bundeling van krachten van de Arbodiensten MaetisArdyn, Health Services en Achmea Arbo. Wij houden ons bezig met werk, inzetbaarheid en gezondheid. Zorg van de Zaak stimuleert mensen om te (blijven) werken, vanuit de gedachte dat zij gelukkiger zijn mét werk. Wij geloven dat gezonde werknemers, die met plezier doen waar ze goed in zijn, van groot belang zijn voor vitale organisaties. De Zorg van de Zaak Experts kunnen jouw organisatie ondersteunen met advies, onderzoek en trainingen. Zo vergroten we samen het dynamische en duurzame prestatievermogen van je organisatie je en medewerkers. We helpen je de kwaliteit van je organisatie te verbeteren, effectiever leiding te geven en medewerkers uit te dagen zelf het heft in handen te nemen in een gezonde en veilige werkomgeving. Kortom Zorg van de Zaak heeft alles in huis voor goede arbeidsomstandigheden.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geeft je inzicht in de risico’s die je medewerkers lopen bij het verrichten van hun werkzaamheden binnen jouw organisatie. Het gaat dan om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Door deze risico’s aan te pakken, verbeter je de arbeidsomstandigheden van je medewerkers. Dit leidt weer tot minder uitval en minder verzuimkosten.

Advies preventiemedewerker

Het is van belang dat je preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om zijn of haar preventietaken goed uit te voeren. Een preventiemedewerker die kennis en inzicht wil verkrijgen in gezond en veilig werken, zijn of haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, kan bij Zorg van de Zaak Experts terecht voor de training Preventiemedewerker.

Onderzoek werkomstandigheden

Het werkplekonderzoek is gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. Op basis van het integrale werkplekonderzoek ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u de klachten en het verzuim bij uw werknemers terugdringen én levert u direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers.

Verzuimscan

Als jij als werkgever een actief verzuim- of inzetbaarheidsbeleid voert, is het nuttig om je prestaties op het gebied van verzuimvermindering en verzuimbegeleiding te meten. Je kunt daarvan leren hoe je nog effectiever het verzuim kunt verlagen en de inzetbaarheid van je medewerkers kunt verhogen.

Detachering preventiemedewerker

Onze (kern)deskundigen nemen de (wettelijk verplichte) preventiezorg voor je organisatie voor hun rekening. Onze adviseurs hebben door hun ervaring, snel inzicht in de aard en complexiteit van de risico’s die voorkomen.

Advies na arbeidsongeval

De Zorg van de Zaak Experts onderzoeken samen met jou wat de aard van het arbeidsongeval is en wat nodig is om een nieuw ongeval te voorkomen. We doen geen onderzoek naar de schuldvraag. Het gaat enkel en alleen om het voorkomen van herhaling.

Nieuws
Wednesday 11 November 2020

Zorg van de Zaak Netwerk officieel hoofdpartner van Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)

Nieuws
Monday 21 September 2020

Corona noodzaakt actualiseren Risico-inventarisatie & evaluatie

Uncategorized
Tuesday 04 August 2020

Zo voorkom je RSI klachten door thuiswerken

Wil je meer weten over onze dienstverlening?

Stuur ons een bericht